Imunitet predstavlja sposobnost organizma da se odbrani od mikroorganizama- bakterija, virusa, gljivica…

Zašto su nam creva bitna?

70-80 % ćelija imunog sistema je smešteno baš u crevima.

Formiranje imuniteta počinje u najranijem detinjstvu i direktno je povezan sa zdravljem creva. Najbitniji preduslov za formiranje imuniteta i dobro zdravlje deteta je balansirana ishrana.

Balansirana ishrana predstavlja optimalan nivo :

Vitamina, sa posebnim osvrtom na vitamin D i vitamin C- od velikog su značaja za razvoj imunog sistema.

Omega masnih kiselina ( omega 3 i omega 6 ). To su esencijalne masne kiseline, sto znači nepohodne organizmu bebe i moraju se dodavati, unositi ishranom.

Gvoždja, cinka, selena, bakra, vlakana, nukleotida, i naravno ugljenih hidrata, proteina, masti...

Do navršene druge godine života dolazi do gotovo potpunog sazrevanja sistema za varenje, a do trećeg rođendana i do sazrevanja imunog sistema. To je period intenzivnog rasta i razvoja i moramo ga ispratiti adekvatnom i balansiranom ishranom.

Mleko predstavlja neophodnu i glavnu bebinu namirnicu u najranijem periodu života, ali i kasnije zbog optimalnog nivoa vitamina, minerala, omega masnih kiselina, gvožđa, i predstavlja svojevrstan izvor svih neophodnih hranljivih materija.

Kasnije, uvodjenjem nemlečne ishrane, beba se upoznaje sa novim ukusima, namirnicama, koje takodje sadrže bitne hranljive materije. Medjutim, mleko ostaje krucijalna bebina namirnica, ali i kasnije sve dok traje sazrevanje sistema za varenje i imuniteta, i čini temelj na koji se namirnice nadovezuju, oslanjaju.

Ukoliko mama ne doji ili nema dovoljno mleka, u ishranu bebe i malog deteta se uvodi adaptirana mlečna formula kao dohrana ili jedini vid ishrane koja takodje sadrži sve navedene hranljive sastojke da bi se ispratio adekvatan rast i razvoj kroz ovaj izazovan period.

Tako počinje gradnja imuniteta i predstavlja složen i jako bitan proces.

Zašto ?

Sama činjenica da je najveći broj ćelija imuniteta smešteno u crevima svedoči o izuzetnoj važnosti ishrane, kako zbog razvoja creva i imuniteta, tako i zbog razvoja organizma uopšte.