Roditeljstvo se mnogim parovima u Srbiji ne dešava ni brzo ni jednostavno. Svaki sedmi ima problem s dobijanjem potomstva, svaki 12. nikad ne ostvari želju za decom. Ako ni nakon 12 meseci pokušavanja niste uspeli da ostanete trudni (šest meseci ako ste stariji od 35 godina), trebalo bi da potražite savet i pomoć lekara. Ponekad je potrebno samo dobiti prave informacije i problem se reši. Do željenog cilja može da se stigne, uz pomoć države, i asistiranom reprodukcijom, kada je neminovna vantelesna oplodnja.

Odluka o primeni određenog postupka zavisi od većeg broja faktora, a najvažniji su godine pacijentkinje i dužina perioda neplodnosti, hormonski status žene, broj i kvalitet spermatozoida, eventualni raniji neuspešni pokušaji. Prvi korak može da bude intrauterina insemenacija (IUI), ili in vitro fertilizacija (IVF), odnosno vantelesna oplodnja (VTO).

"Suština svih ovih tehnika je u stimulaciji ovulacije i ostvarivanju kontakta između jajne ćelije i spermatozoida, bilo skraćivanjem puta do njihovog spajanja (IUI), bilo dovođenjem u neposredan kontakt van tela žene (VTO)", objašnjava za dr Branko Budimirović, šef najmlađeg, ali i uspešnog Centra za VTO u Valjevu, u kojem je pre tri godine rođena prva beba iz zamrznutog embriona u Srbiji!

Da li će vantelesna oplodnja uspeti iz prvog, drugog ili trećeg pokušaja, zavisi najviše od problema s kojim par dolazi.

Neplodnost je zajednički problem

Koliko je važno da se neplodnost shvati kao zajednički problem?

- Izuzetno je važno i kao takvog parovi treba da ga prihvate i na psihološkom nivou. Uzrocima neplodnosti sa strane žene pripada oko 40 odsto, muškaraca takođe 40 odsto, kombinovanim oko 33 odsto, a nepoznatim oko 5-10 odsto. Kada je želja za detetom zajednička, ne postoji krivac što trudnoće nema. Nažalost, 75 odsto parova ne želi da prizna da ima problem i ne odlučuju se na lečenje. Moramo svi zajedno da radimo da se to promeni. Hvala vam u ime novih života koji će se tek roditi!

Šta podrazumeva in vitro fertilizacija?

- Standardni IVF tretman obuhvata pripremnu fazu, primenu lekova za stimulaciju ovulacije, monitoring ciklusa, prikupljanje jajnih ćelija i spajanje sa muškim polnim ćelijama, kultivaciju embriona, zamrzavanje embriona, embriotransfer.

Koje su vodeće indikacije?

- To su oštećenje jajovoda, endometrioza, muški faktor steriliteta, nepoznat uzrok steriliteta, neuspeh intrauterine insemenacije nakon tri ciklusa.

Javljaju li se komplikacije tokom pripreme?

- Kod 5 odsto žena koje su podvrgnute tretmanu kontrolisane stimulacije ovulacije srećemo sindrom hiperstimulacije. To su jak bol u stomaku, osećaj mučnine, bolovi u grudima, uznemirenost... Treba odmah kontaktirati sa lekarom, ali je važno znati da ponekad dramatičan poremećaj ne ugrožava eventualnu trudnoću, niti ostavlja trajne zdravstvene posledice.

Koji su sledeći koraci?

- Punkcijom se usisavaju jajne ćelije, intervencija se sprovodi u opštoj ili lokalnoj anesteziji, a bez obzira na način, ne treba sedati za volan, već obezbediti pratnju.Važno je šest sati pre intervencije ne jesti, bešika da bude prazna, posle postupka ostaje se do dva sata u zdravstvenoj ustanovi.

Postoji li mogućnost krvarenja?

- Ne treba se uplašiti ako nastane oskudno krvarenje, brzo prolazi. Ukoliko je obilnije, praćeno temperaturom i bolovima, treba pozvati lekara.

Zašto se od ovog postupka nekad odustaje?

- Najčešći razlozi su kada u ciklusu nije došlo do razvoja jajnih ćelija unutar folikula, kada se prirodna ovulacija desi pre punkcije jajnih ćelija ili je onemogućen pristup zbog žilavog tkiva.

Kakva je uloga partnera?

- Partneri pacijentkinja će dati seme za oplodnju dva sata pre planirane aspiracije, to je vreme neophodno da se na adekvatan način obradi i pripremi za postupak VTO. A kada se u jajnu ćeliju ubrizga spermatozoid, provera oplodnje se vrši nakon 14-16 sati, a za 24 sata se proverava da li je došlo do adekvatne deobe.

Rizik kod žena iznad 40 godina

Koji su rizici?

- Postupak VTO se odvija u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima, jajne ćelije se drže u inkubatorima, stalno se prate. Ali postoji rizik da se dobiju jajne ćelije koje nisu dobrog kvaliteta da bi se oplodile, najčešće kod pacijentkinja koje su starije od 40 godina. Postoji i mogućnost da se posle oplodnje ćelije nepravilno dele i da dođe do zastoja u deobi. U takvim slučajevima postupak se obustavlja, pacijentkinja će dobiti uputstva za sledeći pokušaj.

Kako odabrati pravi broj embriona za transfer?

- Transfer samo jednog embriona je najnoviji trend u svetu kod žena do 38 godina jer se i najvećim uspehom VTO smatra jedno živo rođeno dete. Veći broj zametaka od tri nije garancija za uspeh procesa jer "gužva" smeta pričvršćivanju embriona za zid materice. S druge strane, ako se proces i završi srećno, višeplodna trudnoća nosi rizik od spontanog pobačaja, prevremenog porođaja i komplikacija u trudnoći uopšte.

Šta savetujete po završetku transfera?

- Mirovanje sledećih nekoliko dana, postepeno vraćanje normalnim aktivnostima. Ne treba se kupati u kadi, već koristiti tuš, ne treba se baviti teškim fizičkim poslovima i treba se uzdržavati od seksualnih odnosa. Dve nedelje nakon embriotransfera treba uraditi biohemijski test za dokazivanje rane trudnoće. Definitivna potvrda se vrši UZ pregledom 30 dana posle postupka.

Do sada ste uradili više od 1.000 VTO.

- Radimo po standardima Evropskog udruženja za humanu proceduru, postali smo iskusniji, bolji i uspešniji.Valjevske bebe u Srbiji su rođene od Prijepolja do Zrenjanina, u grupi pacijentkinja između 35 i 38 godina imamo izuzetan uspeh.

Na prvi razgovor poželjno je poneti:Žene: prethodne nalaze kako bi se izbegle duple pretrage - hormonski status, pregled i ultrazvuk obe dojke, cervikalni bakteriološki bris, VS, PA;Oba partnera: brisevi na hlamidiju, ureaplazmu, mukoplazmu, nalazi na HIV, hepatitis B i C;Muškarci: spermogram i spermokulturu.

Postupak embriotransfera je bezbolan

- U danu kad se vrši potrebno je da se žena što više opusti. Posle kratkotrajne intervencije nema razloga da leži više od pola sata. Ukoliko stanuje na većoj udaljenosti, treba da obezbedi siguran prevoz do kuće ili da putuje narednog dana. Posle embriotransfera dobiće i druga jasna uputstva za dalju terapiju.

Radost širom meridijana

- Svetska praksa je da na svakih 250.000 stanovnika postoji centar za VTO. Humanim poslom ZC Valjevo se bavi na području zapadne Srbije i pokriva oko 1.000.000 ljudi. Do sada je uspešno urađeno više od 1.000 postupaka vantelesne oplodnje. Pacijentkinje upućuje RFZO, čekanja nema: parovi odmah ulaze u proceduru koja se može završiti u roku od tri meseca. Postoji mogućnost samostalnog participiranja u troškovima, valjevskih beba ima u skoro svim delovima sveta.