Doktor Ričard Haus tvrdi da su uređaji poput tableta nepotrebni, neprikladni i štetni za malu decu. 

Dr Haus, koji je pokrenuo kampanju "Too Much, Too Soon", sproveo je svoja istraživanja u osnovnim školama, i konstatovao je da su mladi sve više zavisni od pametnih uređaja. 

Prilikom pisanja za magazin “Nursery World” on je izjavio da je davanje tableta ili ajpeda bebama i maloj deci veoma uznemiravajuće jer elektronske slike koje deca na taj način vide dovode do “iskrivljenog iskustva sveta”. 

"Zašto zbunjivati decu kada su jedva počela da razumeju ovaj svet, ne treba ih uvoditi u virtuelni, tehno-magijski svet", istakao je psiholog. 

Isto tako dr Haus je ukazao i preporučio da deca mlađa od dve godine ne smeju da koriste nikakvu tehnologiju, pogotovo ekrane, a da stariju decu roditelji treba da ograničavaju da ih što ređe koriste. 

"Čini se da arogancija moderne tehnologije ne poznaje granice. Na osnovu onoga što sam tvrdio ovde, davanje ajpeda bebama je ravno zlostavljanju deteta", dodao je doktor Haus.