Danas 10.aprila krenuo je upis dece u predškolske ustanove u Beogradu i trajaće do 12.maja. Prijava se kao i prethodnih godina isključivo vrši putem Portala eUprava. Prilikom korišćenja usluge eVrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ta dokumenta prilikom upisa, niti da odlaze ni na jedan šalter.

Da biste mogli da koristite uslugu eVrića potrebno je da se prvo registrujete na Portal, a potom elektronski ispunite obrazac za prijavu deteta u željenu predškolsku ustanovu. Pravo na prijavu imaju svi roditelji koji su državljani Republike Srbije, a pojedini vrtići, među njima i beogradski, pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu.

Deca u vrtiću
Shutterstock Vrtić

Detaljno upustvo popunjavanja zahteva za upis:

Da biste prijavili dete na konkurs, neophodno je budete registrovani i prijavljeni na portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs). A onda sledite sledeće korake:

  • Otvorite sajt www.euprava.gov.rs
  • Kliknete na polje “prijava” u gornjem desnom uglu
  • Otvorite nalog ili se ulogujte na svoj profil
  • Odaberete uslugu “upis deteta u predškolsku ustanovu”
  • Odaberite željenu predškolsku ustanovu
  • Popunite formular ličnim podacima roditelja i deteta, te podacima vezanim za upis
  • Dobijate rezultate na osnovu unetih podataka, i ako je sve u redu, kliknete na “podnesi zahtev”
  • Stiže obaveštenje da je zahtev podnet, ali i mogućnost interakcije s vrtićem preko polja “upišite poruku”

Po završetku konkursa, 5. juna 2023. godine, u predškolskim ustanovama će izaći preliminarne liste upisane dece u željene predškolske ustanove. Roditelji čiji mališani ne budu primljeni ili ne budu zadovoljni odlukom upisne komisije o tome gde im je dete raspoređeno mogu da predaju žalbe od 5. do 14. juna 2023. godine. Upisne komisije razmatraće žalbe roditelja od 15. do 23. juna 2023. godine.

(Yumama)