U pismu koje je Medijskoj asocijaciji Jugoistočne Evrope uputio Eduard Auer, šef odseka za Zapadni Balkan u Evropskoj službi za spoljne poslove, u ime predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska i predsednika Evropske komisije Žan Klod Junkera, navodi se da će Evropska unija nastaviti da prati posvećenost slobodi izražavanja na Zapadnom Balkanu. Auer, takođe, navodi da će EU glasno govoriti protiv restrikcija ove fundamentalne vrednosti i protiv napada na medije i novinare i da će nastaviti da pruža podršku zaštiti i promovisanju slobodnog, pluralističkog i profesionalnog medijskog okruženja.

Pismo gospodina Auera odgovor je na inicijativu Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope čelnicima Evropske unije, kojom je traženo jačanje monitoringa slobode medija na ovom području, a koja je podneta početkom maja 2018. godine, na Svetski dan slobode medija.

Nakon podnošenja inicijative, Evropska unija je preduzela nekoliko koraka kako bi se unapredila zaštita slobode izražavanja i rada medija i novinara, što je fundament svakog demokratskog društva.

Auer u pismu navodi da su na samitu EU – Zapadni Balkan u Sofiji, lideri Evropske unije i zemalja članica, uz konsultacije sa partnerima na Zapadnom Balkanu usvojili deklaraciju u kojoj je navedeno da „civilno društvo i mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije“. Takođe, Prioritetna agenda koja je usvojena u Sofiji predviđa konkretnu podršku EU jačanju vladavine prava i dobrom upravljanju u ovom regionu. Usvojena Agenda, pored ostalog, predviđa dodatnu ulogu pravno-savetodavnih misija, jači monitoring reformi i obezbeđivanje podrške za jačanje nezavisnosti i pluralizma medija i civilnog društva na Zapadnom Balkanu kroz Evropsku zadužbinu za demokratiju. 

Šef odseka za Zapadni Balkan navodi da je poseban dokaz koliko je sloboda medija značajna za zemlje članice EU dat i u zaključcima Evropskog savjeta u vezi sa procesom proširenja i stabilizacije, koji su usvojeni krajem juna 2018. godine. Evropski savet je u zaključcima naveo da „Situacija u pogledu slobode izražavanja i nezavisnosti medija i dalje predstavlja izrazito ozbiljan problem koji treba odlučno i učinkovito rešiti kao prioritetno pitanje. Potrebno je hitno preduzeti konkretne korake kako bi se izbegla zastrašivanja novinara, pretnje na njihov račun i napadi na njih i kako bi se takvi slučajevi rešavali kada do njih dođe.” 

Na kraju, Auer se u ime dvojice predsednika zahvalio Medijskoj asocijaciji Jugoistočne Evrope na angažmanu i regionalnoj saradnji u oblasti zaštite slobode izražavanja i medija.