Ideja je da se omogući razmena podataka između različitih institucija, odnosno sudova, tužilaštava, zatvora, izvršitelja i beležnika, kao i MUP-a, Narodne banke Srbije, Ministarstva državne uprave i Agencije za privredne registre.

Ocenjuje se da će to sprečiti nesavesne roditelje da varaju sud, tvrdnjom da nemaju stalne prihode i da ne mogu da plaćaju alimentaciju, jer će sudija "jednim klikom" moći da utvrdi da li je roditelj prijavljen na obavezno socijalno osiguranje, od kada, kod kod poslodavca i slično.

To treba da omogući da se ta prava ostvaruju znatno efikasnije nego do sada. "To će omogućiti znatno skraćenje postupanje sudova, tužilaštva, izvršitelja i beležnika, jer će iz upotrebe biti izbačeni dopisi kao način komunikacije. Informacije će se dobijati trenutnim uvidom u podatke od značaja za vodjenje postupka", kažu u Ministarstvu pravde za Novosti.

Sudije će moći da vide i na kojoj je adresi prijavljen tuženi ili na kojoj adresi se nalazi preduzeće u kojem je zaposlen pa će sprečiti situacije u kojima građani izbegavaju uručenje sudskih poziva ili tužbi.

Sudije i izvršitelji će i u postupcima izvršenja moći jednim klikom da vide da li dužnik ima račune u bankama, da li su oni aktivni ili su u blokadi, da li ima motorno vozilo registrovano na sebe. Sudije i notari će u postupcima raspravljanja zaostavštine moći da izvrše uvid u matične knjige rodjenih, venčanih i umrlih, čime će se onemogućiti izbegavanje navodjenja zakonskih naslednika.