Krioprocedure urađene su 23. i 24. januara bez komplikacija i pacijenti su otpušteni sa lečenja sa regularnim srčanim ritmom.

Na čelu tima kardiologa VMA bio major dr Ognjen Gudelj, a krioprocedure obavljene su u saradnji sa timom stručnjaka iz Instituta za kardiologiju u Budimpešti, Mađarska koje je predvodio dr Foldesi Čaba Lazlo (Földesi Csaba László).

Krioablacija - tehnika hlađenja spoja plućnih vena i samog srca do -51 stepena Celzijusovih, koristi se u lečenju atrijalne fibrilacije. Njom se uspešno otklanjaju aritmogeni fokusi kod mlađih pacijenata i onih kojima dosadašnje lečenje nije dalo zadovoljavajući efekat.

Uvođenjem kriotehnologije u medicinsku praksu Vojnomedicinska akademija postaje druga ustanova u zemlji sa ovim vidom lečenja.