U Beogradu je u 2013. godini zabeležen je porast broja korisnika socijalne zaštite, a - od 98.384 evidentirana slučaja - među njima je 3.242 zanemarena maloletna lica. Uz to, prema preliminarnom izveštaju Centra, broj dece koja su žrtva nasilja je u prošloj godini porastao na 888.

"U toku 2013. godine, zabeležen je porast korisnika. Prema preliminarnim rezultatima evidentirano je 98.384 korisnika zaštite od kojih su 3.242 zanemarene dece ili su u riziku od zanemarivanja i 888 su bili žrtve nasilja", rekla je Snežana Stošković, direktorka Gradskog centra za socijalni rad, prilikom potpisivanja Sporazuma o međusektorskoj saradnji u primeni Opšteg protokla za zaštitu dece i zanemarivanja na području Beograda.

Takođe, ona je naglasila da je svako ko posumnja da je neko dete u njegovoj okolini na bilo koji način ugroženo obavezan je da podnese prijavu i da će, zahvaljujući potpisanom Sporazumu i uslovima koje on obezbeđuje, žrtve biti zaštićene.

"U skladu s Porodičnim zakonom, Centar za socijalni rad u Beogradu ovlašćen da pruži pomoć i podršku svoj deci kojoj je zbog zanemarivanja i zlostavljanja ugrožen život, zdravlje i razvoj treba da obezbedi uslove da svaka žrtva bude zaštićena", objasnila je direktorka Centra.

Kako je rekao Nenad Matić, sekretar u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, očekuje se da će Sporazum o međusektorskoj saradnji vrlo brzo dati rezultate jer on skraćuje vremenski period od prijave slučaja do reagovanja nadležnih institucija.