Matične ćelije su one ćelije koje se na početku stvaranja novog života nisu odlučile u koje će se ćelije diferencirati, odnosno pretvoriti. One su nediferencirane „osnovne“ ćelije tela od kojih nastaju sva tkiva u našem
organizmu.


Krv pupčane vrpce je bogata matičnim ćelijama i zato je upravo porođaj jedinstvena prilika za njihovo uzorkovanje, izdvajanje i čuvanje za eventualno lečenje.

Upotreba matičnih ćelija danas može pomoći u mnogim terapijama.

Lista primera gde su matične ćelije napravile pozitivne promene u nečijem životu je sve duža. Njihove jedinstvene osobine omogućavaju organizmu da doslovno regeneriše oštećene ćelije i organe.

Dijabetes (zvaničan medicinski naziv dijabetes melitus) opisuje grupu metaboličkih bolesti u kojima osoba ima visok nivo šećera u krvi ili zato što je lučenje insulina neadekvatno ili zato što ćelije tela ne reaguju na insulin, ili oboje.

Dijabetes melitus tip I, gde postoji apsolutni nedostatak insulina, u dogledno vreme najverovatnije može biti rešen uz pomoć matičnih ćelija, dobijenih iz pupčanika. Ljudi obično razvijaju dijabetes tip I pre navršene 40-e godine.
Napomenuti oblik javlja se i u dečjem uzrastu, a neophodna je doživotna primena injekcija insulina.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je njegovo lečenje matičnim ćelijama moguće jer one mogu da pospeše stvaranje insulina.

Odnosno, matične ćelije iz pupčane krvi modifikuju ćelije imunog sistema (T-limfociti) kod ljudi koji boluju od dijabetesa tip I i podstiču pankreas da počne da proizvodi insulin, pritom smanjujući količinu insulina koju pacijent ubrizgava. Ovo su rezultati studije koju je predvodio dr Jong Zhao, sa Univerziteta Ilinois u Čikagu.

Prednost matičnih ćelija je u tome što su slabo imunogene, zbog čega nema opasnosti za njihovo odbacivanje i povratak bolesti, tako da se sve više roditelja odlučuje za njihovo izdvajanje iz krvi pupčanika i čuvanje u bankama matičnih ćelija.


Banka matičih ćelija 'Future Health'