Izvor: Novosti


Privatne ginekološke klinike u Srbiji, usled velikih gužvi u državnim klinikama, dobile su novu šansu da se kod njih radi vantelesna oplodnja o trošku države. Prošlog petka objavljen je novi javni poziv u Službenom glasniku, a 15. oktobra biće otvaranje ponuda, poručuju iz RFZO.


Prošle godine budući roditelji imali su pravo da o trošku države obave VTO (vantelesnu oplodnju) u šest privatnih klinika. Nakon isteka ugovora besplatna VTO je mogla da se obavi samo u državnim bolnicama.