Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu obezbedili su i ove godine sredstva za pomoć porodicama trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Aleksandra Čamagić istakla je da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca od 22. septembra 2022. godine mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.

"Roditelji dece predškolskog uzrasta dobijaju jednu prosečnu zaradu, roditelji osnovaca dve prosečne zarade, a roditelji srednjoškolaca dobijaju tri prosečne zarade isplaćene u Beogradu. Na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, za ostvarivanje ove materijalne podrške u 2021. godini bilo je 107 porodica sa ukupno 338 dece, a od toga je 90 porodica sa trojkama, odnosno 270 dece, jedna porodica sa četvorkama, odnosno četvoro dece, kao i 16 porodica sa duplim blizancima, odnosno 64 dece", rekla je Aleksandra Čamagić.

Potrebna dokumentacije koju roditeljni predaju:

  • Kopija lične karte
  • Fotokopija iz ozvoda matične knjige rođenih (za svu decu)
  • Fotokopija potvrde o prebivalištu
  • Potvrda o redovnom školovanju
  • Fotokopija tekućeg računa roditelja koji zahtev predaje.

Popunjen zahtev (Preuzmite OVDE)

Ona je istakla da se zahtev i potrebna dokumentacija podnose u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, Ruska ulica 4. Za sve dodatne informacije roditelji se mogu obratiti na broj telefona: 011/2650-329.

(Yumama)