Seksualno i reproduktivno zdravlje je važno javnozdravstveno pitanje u toku epidemija, a sigurna trudnoća i porođaj zavise od funkcionasanja zdravstvenog sistema i striktnog pridržavanja mera predostrožnosti. Kako izbijanje epidemije infekcije koronavirusom Kovid-19 izazva posebnu zabrinutost kod trudnica, pogledajte odgovare na neke od najčešćih pitanja u vezi sa trudnoćom, porođajem i dojenjem.

1. Da li su trudnice u većem riziku od oboljevanja od Kovida-19?

U toku su istraživanja čij je cilj da se utvrdi uticaj infekcije Kovidom-19 na trudnice. Dostupni podaci su ograničeni, ali u ovom trenutku ne postoje dokazi da su one u većem riziku od razvijanja teških oblika bolesti od opšte populacije.

Međutim, usled promena koje se odvijaju u njihovom telu i imunom sistemu, znamo da trudnice mogu da budu ozbiljno pogođene nekim respiratornim infekcijama. Stoga je važno da one preduzmu mere opreza da bi se zaštitile od Kovida-19 i prijave svom lekaru simptome bolesti koji bi mogli da se jave (kao što su groznica, kašalj ili teško disanje).

SZO će nastaviti da revidira i ažurira informacije i savete kada više dokaza bude dostupno.

2. Trudna sam. Kako mogu da se zaštitim od Kovida-19?

Trudnice treba da primenjuju iste mere opreza kao i drugi ljudi kako bi izbegle Kovid-19. Možete se zaštiti na nekoliko načina:

- često pranje ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ili sapunom i vodom

- održavanje rastojanja sa drugim osobama

- izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta

- primena respiratorne higijene. To znači da prilikom kijanja ili kašljanja prekrijete usta pregibom lakta ili papirnom maramicom, a potom odmah bacite tu maramicu.

Ako imate groznicu, kašalj ili ako teško dišete, potražite što pre medicinsku pomoć. Pozovite zdravstvenu ustanovu pre nego što se uputite tamo, i sledite uputstva lokalnih organa nadležnih za oblast zdravlja.

Trudnice i žene koje su se nedavno porodile, uključujući one pogođene Kovidom-19, treba da idu na sve redovne zdravstvene preglede. 

3. Da li bi trudnice trebalo da se testiraju na Kovid-19?

Protokol testiranja i odabir kandidata za testiranje razlikuje se od zemlje do zemlje.

Međutim, preporuke SZO su da trudnice sa simptomima Kovida-19 treba da imaju prioritet prilikom testiranja. Ukoliko se pokaže da imaju Kovid-19, može im biti potrebna specijalizovana nega.

4. Može li Kovid-19 da se prenese sa majke na njeno nerođeno ili nedavno rođeno dete?

Još uvek ne znamo da li trudnica sa Kovidom-19 može da prenese virus svom fetusu ili bebi tokom trudnoće ili porođaja. Do danas, virus nije pronađen u uzorcima amniotske tečnosti ili majčinog mleka.

5. Kakva nega bi trebalo da bude dostupna tokom trudnoće i porođaja?

Sve trudnice, uključujući i one kod kojih je potvrđena infekcija Kovidom-19 ili se sumnjana istu, imaju pravo na visokokvalitetnu negu pre, tokom i nakon porođaja. To uključuje i prenatalnu negu, negu za novorođenče, postnatalnu negu i zaštitu mentalnog zdravlja.

Bezbedno i pozitivno iskustvo rađanja obuhvata:

- da budete tretirani dostojanstveno i sa poštovanjem

- da tokom porođaja imate uz sebe pratioca koga ste sami odabrali

- da osoblje porodilišta sa vama jasno komunicira

- prikladne strategije za ublažavanje bola

- kretanje tokom porođaja gde god je to moguće, i položaj tokom porođaja po vašem izboru.

Ako se kod trudnice/porodilje sumnja na Kovid-19 ili je on potvrđen, zdravstveni radnici treba da preduzmu mere opreza da se smanji rizik od toga da se i oni sami ili druge osobe inficiraju, uključujući i upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme.

6. Da li bi trudnice kod kojih se sumnja na Kovid-19 ili je on potvrđen trebalo da se porode carskim rezom?

Ne. Savet SZO je da se carski rez primenjuje samo kada je to medicinski opravdano.

Način rađanja trebalo bi da bude individualizovan i, pored akušerskih indikacija, zasnovan i na preferencijama žene.

7. Mogu li žene sa Kovidom-10 da doje bebu?

Da. Žene sa Kovidom-19 mogu da doje ako žele. Pri tome bi trebalo obratiti pažnju na nekoliko stvari:

- primena respiratorne higijenu tokom dojenja, nošenje maske ako im je dostupna

- pranje ruku pre i nakon dodirivanja bebe

- redovno čišćenje i dezinfekcija površina koje su dodirivale

8. Mogu li da dodirujem i držim svoje novorođenče ako imam Kovid-19?

Da. Blizak kontakt i rano i isključivo dojenje pomažu bebi da napreduje. Trebalo bi da imate podršku da:

- bezbedno dojite, uz dobru respiratornu higijenu

- držite bebu kožu uz kožu

- boravite u istoj sobi sa bebom.

Trebalo bi da operete ruke pre i nakon dodirivanja bebe, i održavajte sve površine čistim.

9. Imam Kovid-19 i suviše loše se osećam da bih dojila bebu. Šta mogu da uradim?

Ako se zbog Kovida-19 ne osećate dovoljno dobro da biste dojili bebu, trebalo bi da imate pomoć da na bezbedan način obezbedite majčino mleko na način koji je izvodljiv, dostupan i prihvatljiv za vas. U te načine spadaju:

- izmlazanje mleka

- ponovno uspostavljanje laktacije nakon bolesti

- upotreba doniranog mleka drugih majki

Sve novosti i proverene savete u vezi sa koronavirusom potražite na: