Trudnoća može ubrzati biološko starenje kod žena, pokazalo je istraživanje. Naučnici sa Mailman škole javnog zdravlja Univerziteta Kolumbija u Njujorku pogledali su reproduktivnu istoriju i uzorke DNK od 1.735 žena u dugoročnom, kontinuiranom zdravstvenom istraživanju na Filipinima kako bi istražili uticaj trudnoće na proces starenja, kako prenosi Gardijan.

Oni su razradili biološku starost učesnica koristeći šest različitih „epigenetskih satova“ – genetskih alata koji procenjuju biološku starost na osnovu obrazaca procesa koji se zove metilacija DNK. Studija koja je uključivala 825 mladih žena otkrila je da je svaka pojedinačna trudnoća koju je žena prijavila povezana sa dodatna dva do tri meseca biološkog starenja, a žene koje su prijavljivale da su češće trudne tokom šestogodišnjeg perioda praćenja pokazale su veći porast biološkog starenje u tom periodu.

Odnosi između trudnoće i biološkog starenja su postojali čak i kada su autori uzeli u obzir socioekonomski status, pušenje, genetske varijacije i izgrađeno okruženje u okruženju učesnica. Autori nisu uspeli da pronađu vezu između povećanog biološkog starenja i broja trudnoća koje je začelo 910 muškaraca iste starosti iz istog zdravstvenog istraživanja. Nalazi su objavljeni u Proceedings of National Academi of Sciences.

Kalen Rajan, vodeći autor studije i naučni saradnik u Centru za starenje Kolumbije, rekao je: „Naši nalazi sugerišu da trudnoća ubrzava biološko starenje i da su ovi efekti očigledni kod mladih žena sa visokom plodnošću. Naši rezultati su takođe prvi koji prate iste žene kroz vreme, povezujući promene u broju trudnoće svake žene sa promenama u njenom biološkom dobu.

Rajan je naglasio kontekst: „Mnoge od prijavljenih trudnoća u našoj osnovnoj meri dogodile su se tokom kasne adolescencije, kada žene još uvek se razvijaju. Očekujemo da će ovakva trudnoća biti posebno izazovna za majku koja je vrlo mlada, posebno ako je njen pristup zdravstvenoj zaštiti, resursima ili drugim oblicima podrške ograničen.”

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Mama rodila dete u 50. godini TikTok/ emmoments