Ukoliko se podsetimo imena naših predaka, mnoga od njih mogu nam se dopasti, a imaju i moćno i snažno značenje. Baš jedno takvo je staro srpsko ime koje se u modernom vremenu retko daje. Reč je o imenu Stojan.

Nekada je postojalo narodno verovanje da je ovo ime zaštitno. Tako su roditelji davali dečaku ime Stojan kako bi zaustavili pomor dece, ili kada ne bi želeli da imaju više dece u porodici. Ova simbolika je nastala jer ime Stojan potiče od reči "stoj", što znači stati, zaustaviti se.

Takođe, muškom imenu Stojan se pripisuje i lepše značenje, pa tako predstavlja onoga ko je "siguran"; "stoji čvrsto na zemlji"; "onoga ko je postojan".

Smatra se da je Stojan izvedeno od imena Stanimir i Stanislav, ali od ovog imena izvedena su imena Stoja, Stojka, Stojadin, Stojadinka, Stojana, Stojiljko, Stojkan, Stojko, Stojna i Stokan. Najčešći nadimci za Stojana su Stole ili Cole.

Izvor: Yumama