Ukoliko očekujete da se u vaš dom tokom januara useli jedan mali princ, izdvojili smo najlepša imena za dečake koji su rođeni u prvom mesecu u godini.

Možda vam baš oni budu dobra inspiracija, a evo o kojim imenima je reč i kakvo značenje imaju:

Sever

Ime Sever potiče iz latinskog Severus u značenju strog, ozbiljan. Postoji mišljenje da je naziv strane sveta odnosno vetra uzet za lično ime;

Vuk

Značenje imena Vuk je danas "preneseno", a ne "bukvalno“, zato svaki dečak koji je nosilac ovog imena, dobija epitet "osobe koja je zaštitnik"; "osobe koju ne treba ljutiti"; te "osobe koja je borac protiv zla i nepravde"; "muškarac koji je snažan; neustrašiv i hrabar"; "borac".

Dečak, pas, vuk
Shutterstock Dečak i vuk

Jovan

Širom sveta je poznato još od vremena proroka Jovana Krstitelja. Vodi poreklo od latinske reči Ioan – Ioannes ili Johannes, a takođe se smatra da je preteča ovog imena još jedno ime grčkog porekla – Johannes.

Bukvalni prevod imena Jovan glasio bi "Jehova je milostan", a u slobodnijoj interpretaciji "onaj koji je u milosti Božijoj". Takođe, veruje se da ime Jovan obezbeđuje bogatstvo i obilje, te da umnožava sve ono što je "na dobro i na korist čovečanstvu".

Jan

Biblijsko i kalendarsko ime koje potiče iz grčkog "Ioan, Ioannes" izvorno iz starohebrejskog "yohanan (Johohana)" u značenju "u milosti Jehovinoj". Od davnina ime je u raznim varijantama sveprisutno među hrišćanskim svetom.

(Yumama)