Žensko ime Suzana se pogrešno dovodilo u vezu sa imenicom "suza", a u stvari označava jedan od najlepših cvetova. Suzana je staro žensko biblijsko ime poreklom od persijske reči „susan" što znači cvet ljiljana. Prvi put je zapaženo 2000. godine pre nove ere.

Persijski naziv je veoma sličan na hebrejskom jeziku, ali ih ne treba mešati. Na egipatskom "sšn" i koptskom "šošen" znači i „cvet lotosa“, ali se u starohebrejskom za reč "šošana" i dalje misli na „beli ljiljan“. Sa druge strane na modernom hebrejskom Susana znači „ruža“ i cvet generalno.

Prema nekim tumačenjima stoga imena Suzana i Ljiljana su isto ime, jer imaju isto značenje. Internacionalni muški oblik ovog imena je Suzan, a skraćeni ženski oblik je Suzi. Od ovog imena su izvedena imena Zuana, Zuzana, Šošana...

(Yumama)