O poreklu ličnog imena Anita, postoji nekoliko teorija, ali se etimolozi slažu da je ime poreklom iz staro-hebrejskog jezika, te da i na latinskom; španskom i hindu jezičkom dijalektu ima sasvim isto značenje, kao i u originalnom hebrejskom jeziku, odnosno znači – milost; dobrota; plemenit.

Neke hipoteze, zasnivaju se na tvrdnjama stručnjaka, da je ime Anita deminutiv ili hipokoristika od ličnog imena Ana (u već pomenutim zemljama i u Srbiji), odnosno od imena Anne u Španiji; u Velikoj Britaniji se smatra da je Nita jedan nadimak od imena Anita.

devojčica jede trešnje.jpg
Shutterstock Devojčica jede trešnje

U latinskom jeziku, ako se uzme u obzir da ime potiče od reči "Antonius" (a što je i ime jednog rimskog plemena), ime Anita ima značenje dobra; mila; draga; moćna; vaskrsla; vođa; lider. U prevodu sa grčkog jezika, ime Anita koje potiče od reči tj. ličnog imena "Anastasia", može da se protumači kao "žena koja je besmrtna" ili "osoba koja je uskrsnula"; "boginja".

Ako se pak ime Anita, protumači na osnovu svog staro-hebrejskog porekla, ima značenje – "ona koja je ljubazna i mila"; "umiljata osoba"; "miljenica"; "žena koja je ljubazna; draga; dobra". Nadimci ili hipokoristike od ličnog imena Anita su relativno malobrojni, ali neki od najpoznatijih su – Nita; Ani; Ana; Eni; Anny; Enny ili Nitty.

(Yumama)