Ine Darija se koristi u dve varijante, a u Srbiji je prisutniji oblik sa slovom "j", odnosno Darija, dok se u nekim slovenskim zemljama češće koristi Daria.

Postoje dve osnovne pretpostavke o poreklu imena Darija, od kojih je prema prvoj ime poteklo od grčke reči ili imena "Dareios", što znači imati, posedovati, davati, darivati...

Prema drugoj etimološkoj hipotezi, ime Darija je slovenskog porekla i potiče od reči "dar", a ima značenje poklona, dara sa neba, a veruje se i da je osoba koja ga nosi darivana posebnim sposobnostima.

Ime Darija, prema nekim nezvaničnim i nepotvrđenim pretpostavkama, može biti poreklom i iz staro-persijskog jezika, i to od muškog imena "Darius", te da je izvedenica kao ime "Darya", "Drayah" ili "Dara", a ima značenje more ili morske dubine.

Takođe, neke teorije ističu i moguće slovensko i rusko poreklo imena Darija, a kao izvedenicu od ženskog imena "Dorotea".

Žensko ime Darija poslednjih godina je vrlo popularno u brojnim slovenskim zemljama, u kojima je izvedeno od reči "dar" ili "dar sa neba", a što ima "preneseno" značenje: "ona koja je dar sa neba" ili "ona koja je nadarena", "ona koja je poklon svojim roditeljima", "koja ima dara" . Veruje se da su ženske osobe koje ga nose darovane mudrošću i lepotom. Za Dariju se veruje da je ćerka koja je dar ili poklon koji su roditelji željno čekali.

Prema nekim verovanjima, devojčice koje nose ovo ime će uvek imati sreće, jer su darivane snagom i vrlinama.

(Yumama)