Smatra se da muško ime Ivan  primarno potiče od hebrejskog jezika, od imena Johanan, odakle se prenelo i u latinski jezik - Iohannes, a zatim i na grčku grupaciju jezika u kojoj se ime Ivan izgovara kao Ioannes, a na kraju i u slovensku grupu jezika.

Iako je ime Ivan u početku svog nastajanja bilo primarno jevrejsko ime, kasnije se sa širenjem i propagiranjem hrišćanske religije počelo davati i deci koja su druge etničke i rasne pripadnosti. Zanimljiv je i podatak da ukupno više od 20 svetaca katoličke crkve nose ime Ivan.

Beba, dečak
Shutterstock Beba

Prevedeno sa grčkog i latinskog, ili pak sa originalnog hebrejskog jezika, ovo ime je složenica dve reči. Prva je reč Jahve (Jahveh), odnosno Bog, a druga "hannah" koja u prevodu znači dobar, veoma milostiv, dobrodušan. Tako, ime Ivan u prevodu znači "Jahve je milostiv", odnosno "Bog je milosrdan", "Bog je dobar".

Upravo iz tog razloga, veliki broj Slavena je svojoj deci davao ovakvo lično ime, jer se smatralo da će prema muškoj deci koja se ovako „nazovu“, Bog uvek biti blagodaran, blagonaklon i dobar, kao i da će sama deca muškog roda sa imenom Ivan biti „Božja deca“ koja će širiti veru i pravdu među ljudima, i koja će kroz život biti uvek vođena „ispravnim putem, i zaštićena od različitih i ovozemaljskih grehova i od uticaja „nečastivih sila“.

(Yumama)