Ime Irina je vrlo popularno žensko ime u Srbiji i u zemljama regiona, a njegove varijante kakve su Rina ili Ajrin, popularne su i u svetskim zemljama, kakve su Rusija i Velika Britanija i SAD.

U srpskom jeziku, najpopularnije varijante imena Irina su Irena ili Jerina, koje su kroz istoriju nosile mnoge poznate žene, i koje imaju isto poreklo i značenje kao i pomenuto lično ime Irina.

Ime Irina (kao i srodno ime Irena), poreklom je iz staro-grčkog jezika, i smatra se ili izvedenim od imena "Eirene" (a što je bilo ime grčke boginje mira), ili pak od reči "eirene", u značenju mir; spokoj;miroljubivost; blaženstvo.

Značenje ovog ženskog ličnog imena obično je – "ona koja donosi mir", "osoba koja je spokojna i mirna"; "produhovljena i blaga žena"; "ona koja miri druge ljude, te ona koja je miroljubiva"; "ona koja je blažena"; "blaga i vrlo plemenita osoba"; "mir i spokoj".

Nadimci ili "od milja” za lično ime Irina su – Ina; Ira; Ari; Rina; Iri; Ajra ili Nina.

Imena koja su "izvedena ili varijantna" imena od lične imenice Irina su – Katarina; Kristina; Iris; Jerina; Irena; Rina; Ajrina; Ajrin; Irene; Irijana; Rijana; Korina; Magdalina ili Dorina.

(Yumama)