O spontanom pobačaju govorimo kada dođe do prekida trudnoće pre nego što je dete sposobno da preživi, odnosno između 15. i 24. nedelje ili kada je plod lakši od 500 grama. Učestalost spontanih pobačaja veća je nego što mislimo. Procenjuje se da se 10 do 15 posto trudnoća završi u prvih 12 nedelja. Tome možemo dodati i isto toliko neprepoznatih pobačaja, recimo, kada se oplođeno jajašce ne ugnezdi u sluznicu materice. Žena pritom ne primeti ništa osim obilnije i zakasnele menstruacije.

"Da bi trudnoća bila zdrava, poželjno je da majka bude zdrava, ali i njen partner, budući otac deteta", istakla je na početku razgovora dr Miroslava Gojnić-Dugalić.

Važna je prevencija

Rutinski ginekološki pregledi najbolja su prevencija ženskih bolesti, posebno u reproduktivnom dobu.

"Samim pregledom žena je već učinila veliki korak, kako za održavanje sopstvenog zdravlja tako i za mirnu, stabilnu planiranu trudnoću. Čak i neplanirana trudnoća, uz rutinske preglede, ima izgleda da bude stabilna. Ovi pregledi se obavljaju pomoću ultrazvuka, uzimanjem detaljnih podataka i anamneze o dužini ciklusa i njegovom kvalitetu. Sve to daje uvid u mogući hormonalni disbalans i eventualni deficit, recimo progesterona. Pored ginekološkog, potrebno je uraditi i pregled kolposkopom, što u suštini znači gledanje grlića materice pod mikroskopom, uzeti citološko-ćelijski razmaza, uraditi ultrasonografski pregled doplerom kao i pregeld dojki. Zašto sve to? Jer se jedino tako na vreme mogu uočiti promene, među kojima se možda nalaze pritajene bezazlene ranice na grliću materice kao odraz infekcije. Sve to zahteva lečenje, jer je trudnoća pod infekcijom ugrožena i završava se spontanim pobačajem", objašnjava dr Miroslava Gojnić-Dugalić.

Ultrazvuk i dopler

Uz pomoć dve neinvazivne metode, ultrazvuka i doplera, mogu se uočiti promene u građi tela materice.

Pregled dojki

- Samo dobro edukovan ginekolog treba da obavlja pregled dojki. Uže stručno gledano, dojka u medicini pripada specijalisti onkologije. Međutim, u sklau sa svetskim trendovima na GAK-u KCS-a postoji dobro osposobljen tim, edukovan u vrunskim centrima, koji pregled dojke radi rutinski. Tako se smanjuje broj pacijenatkinja koje kod onkologa dolaze onda kada je bolest, nažalost, u većini slučajeva uzela maha – priča naša sagovornica.

Šta još uraditi...

- Ukoliko postoji sklonost ka infekcijama, poželjno je uraditi specifične ginekološke briseve, chlamidiae, micoplasme, ureoplasme, kao i vaginoze. Uzorak mora biti uzet pažljivo iz samog kanala grlića i, naravno, mora se precizno obraditi. Žena koja je ostala u drugom stanju a imala je infekciju tek nakon spontanog pobačaja i obrade materijala može da otkrije kako je upravo infekcija bila uzrok neželjenog ishoda. Takođe, dešava se da se tek posle spontanog pobačaja otkrije kako je mlada žena imala hronično povećan krvni pritisak, konstitucionalno povećan holesterol, trigliceride ili mulj u žučnoj kesi. Sve ovo nisu zabrinjavajuća stanja, ali je ta informacija i te kako potrebna ginekologu na početku trudnoće – kaže dr Gojnić-Dugalić.

Porodična anamneza

- Stari lekari su insistirali na podacima o zdravstvenom stanju nekoliko prethodnih generacija. To je bilo vrlo mudro. Ukoliko se u porodici dešavaju spontani pobačaji, odnosno ako su bake i majke gubile decu određenog pola, samo mušku, ili samo žensku, mora se razmišljati o genetici i nasleđu kroz polne hromozome. Ukoliko postoji sklonost ka gojaznosti ili je neko od predaka koristio insulin, očekuje se mogući disbalans šećera u trudnoći. Ali sa pravovremenom informacijom sve to se može efikasno i na vreme regulisati, tako da mlada žena ne dođe u situaciju da organizam izloži psihološkom i fizičkom stresu gubitka trudnoće.

Podaci o proširenim venama, srčanim bolestima i iznenadnim smrtima u ranim poznim godinama mogu biti vrlo bitni za određivanje mogućih imunoloških i reumatoloških faktora, koji se mogu nasleđivati. Na vreme prepoznat problem obezbeđuje kvalitetnu trudnoću, a medicina omogućava pravovremenu terapiju koja ne ostavlja nikakve posledice na organizam majke niti na plod. Ukoliko je žena sklona izraženijoj mršavosti, znojenju, težem uranjanju u san, hiperaktivnosti, pa još ima istaknutije oči, uzroke treba tražiti u mogućim prikrivenim poremećajim funkcije štitne žlezde. U našoj populaciji postoji dosta slučajeva neotkrivenog Hashimoto thireoiditisa koji se manifestuje samo pojavom antitela anti TPO, anti TG anti TSH, a bez promene u nivou hormona. Ti paramteri mogu biti vrlo važni za sprečavanje pobačaja i kasniji celokupan razvoj ploda.

Značajni simptomi

Simptomi koji se kreću od bezazlenih menstrualnih tegoba, preko sukrvice ili braonkastog iscetka do bolova u krstima, mada ponekada veoma tihi, ako se na vreme prepoznaju mogu biti od velikog značaja lekaru u sprečavanju spontanog pobačaja.

- Vrlo je bitno naglasiti da svaki izostanak menstruacije zahteva pregled ginekologa. Ako očekujemo trudnoću, poželjno je potvrditi da je ona u materici. Nekada je mladim ženama potpuno nepoznata pojava vanmaterične trudnoće, a mi kao ginekolozi takva stanja smatramo akutnim opasnostima po život žene ukoliko se ne otkriju na vreme. Isto tako, kada je otkrivena na vreme, vanmaterična trudnoća se može lečiti hormonima, laparoskopski i hirurški, tvrdi naša sagovornica.  

Otklanjanje rizika

Perinatologija je jedna od najmoćnijih grana medicine. Pravovremenim uočavanjem navedenih stanja ginekolog ima mogućnost da spreči pobačaj. Naravno, neophodna je interakcija, saradnja pacijenta i lekara. Terapija ne počiva samo na davanju progesterona, rešenje je ponekad uočavanje mogućih uzroka pretećeg pobačaja i davanje terapije koja otklanja te uzroke.

Nekada je regulisanje anemije ili lečenje infekcije dovoljno za sprečavanje pobačaja. U medicini se danas dopler koristi za praćenje cirkulaciju krvi kroz matericu, cirkulaciju između materice i posteljice, unutar same posteljice, kao i između posteljice i ploda te unutra samog ploda, a sve to zajedno obezbeđuje rađanje zdravog potomstva.

Tekst priredila Vesna Stanimirović