Dodavanje lekova tokom porođaja može da se uradi na više načina: intravenski, muskularno, vaginalno, kombinovano. Funkcija lekova je da pojačaju kontrakcije - kada je reč o stimulaciji, ili da ih ublaže ako su izuzetno jake.

Lekovima može i da se izazove porođaj, ukoliko izostanu prirodni mehanizmi koji pokreću porođaj - tada je reč o indukciji,odnosno indukovanom porođaju.

Stimulacija porođaja  može da izostane ukoliko trudnica stigne u porodilište sa velikom otvorenošću, pa se porođaj završava za kratko vreme.