Da li drugari iz vrtića treba da sede jedni pored drugih u školi? Na ovo pitanje stručnjaci kažu da za decu koja su u ovom uzrastu još uvek veoma nesigurna to ima značaja. Doživljaj škole detetu je lakši i daje više sigurnosti kada sedi pored nekoga koga dugo poznaje.

Proučite sedenje i drugarstva - setite se koliko je prijateljstava nastalo tokom školskih dana među onima koji su sedeli zajedno. Čak i kada su deca različitih tipova ličnosti, kada sede zajedno oni se nadopunjuju.

Eksperimentalna postavka koju su osmislili istraživači sa Univerziteta u Lajpcigu, Univerziteta Viskonsin-Medison (SAD) i Centra za društvene nauke u Budimpešti bila je krajnje jednostavna: decu i mlade između osam i 17 godina smestili su u učionice svuda u Mađarskoj nasumično postavljene jedne do drugih. Učenici su morali da sede jedan pored drugog jedno školsko polugodište. Na kraju polugodišta pitali su ih ko su im najbolji prijatelji. Rezultat studije bio je da deca koja sede jedna pored drugih se češće druže nego ako samo idu u isto odeljenje. Izraženo brojkama: šansa za prijateljstvo između ljudi koji sede zajedno u učionici porasla je sa 15 na 22%.

Da li deca treba da biraju svoja mesta u školi? Preporučljivo je da nastavnik budete prisutan i da pomogne deci koja su nesigurna da pronađu mesto. Učitelji u ovome treba da budu u komunikaciji sa roditeljima i prate posebne zahteve ili potrebe kod pojedine dece, koja imaju, na primer, problem sa vidom. Takođe, učitelji najbolje znaju, kada je reč o višim razredima, iz iskustva sa prvim razredom, šta je za svako dete najbolje.


BONUS VIDEO

TELEKOM DONIRAO 10 PAMETNIH TABLI OSNOVNIM ŠKOLAMA NA KOSOVU! Lučić: Ova tabla je način da se deca još bolje DIGITALNO OPISMENE Kurir televizija

Izvor: Yumama