Na sistematskim pregledima u školama iz godine u godinu sve je više dece sa deformitetima kičmenog stuba. Pored naslednog faktora i naglog rasta na ovu pojavu svakako utiče i prevelik teret koji deca nose svakodnevno na svojim leđima.

1. Izbor modela

Od kupovine radnog stola mnogo je teže odabrati adekvatnu školsku torbu. Rančevi su se pokazali kao dobro rešenje i većina dece neće ništa drugo ni da nosi. Ostaje jedino izbor modela, što nije uvek jednostavno. Pre svega, treba povesti računa o veličini i težini same torbe. Ona, zatim, mora da odgovara visini i konstituciji mališana, jer u prvi razred polaze deca sa 18, 25 ali i sa 44 kilograma. Dno torbe, ranca, ne sme da ide ispod struka deteta, a vrh  mora da bude ispod linije ramena. Ako je ranac veliki dete će u njega verovatno staviti i šta treba, ali i šta ne treba da nosi.

2. Izbacite viškove

Prema proračunima stručnjaka ukupna težina koju dete može da nosi je 10-15 odsto  njegove telesne težine, što znači ako ima 20 kilograma, težina torbe ne sme da bude više od dva-tri kilograma, što daleko odstupa od onoga što mališani nose. Zato sam ranac ne bi trebalo da bude težak, ali ni pribor koji dete nosi svakodnevno (najčešće je to ogromna pernica prepuna olovaka, lenjira i gumica). Izmerite povremeno ranac i ako je pretežak zajedno sa detetom pogledajte šta je u njemu višak, tj. šta mu nije neophodno za školu.

O tome bi trebalo razgovarati...Nastavnici često zahtevaju kupovinu svezaka velikog formata, ukoričene sveske koje su dosta teške, nošenje svih knjiga jer nemaju unapred utvrđen raspored. Ovo su stvari koje mogu jako da opterete detetovu kičmu i stopala i zato treba o tome razgovarati na roditeljskim sastancima sa nastavnicima, jer ugrožavanjem zdravlja umanjujemo i detetov uspeh u školi. Umorno dete ne može dobro da se skoncentriše da prati nastavu što dodatno opterećuje i nastavnike u školi i roditelje kod kuće.

3. Ojačanja su korisna

Na leđnoj strani torbe, ranca, treba da postoji ojačanje, a naramenice treba da budu široke i mekane da se ne usecaju u ramena. Najbolje je da postoji i kaiš koji se zakopčava oko struka i tako dobije još jedna tačka oslonca. Ranac neće "šetati" levo-desno, što je veoma važno kada je ravnoteža deteta u pitanju.

4. Pravilno pakovanje

Obavezno treba pokazati detetu kako da spakuje knjige - u delu do leđa pakuju se veće, napred manje knjige i sveske. Ovo je važno jer nepravilno spakovan ranac može da poremeti ravnotežu deteta pri nošenju, a može da dovede i do pada pri podizanju ili naglom skidanju.

5. Pravilno nošenje

Pravilno nošenje ranca je takođe važno - nosi se na oba ramena nikako prebačen preko jednog ili se nosi u jednoj ruci ako ima ručku i nije puno težak.

6. Od kuće do škole...

Kada se o svemu povede računa pri izboru i ukupnoj težini torbe, ne treba zanemariti ni dužinu puta od kuće do škole i nazad, jer je to svakodnevno devet meseci godišnje.

Nije nikakva sramota ni za vas ni za dete ako mu pomognete i ponesete ranac, posebno u prvim mesecima kada krene u školu.

Snežana Milanović, visoki strukovni terapeut