Mališani kod kojih je autizam dijagnostikovan u ranom detinjstvu mnogo bolje reaguju na terapije i simptomi se lakše ublažavaju. Međutim, roditelji ne treba da gube nadu ni ukoliko je autizam kod njihove dece primećen u kasnijem uzrastu. Određene terapije mogu i u tim slučajevima uspešno da smanje propratne simptome ovog poremećaja i pomognu mališanima da uče, rastu i lepo napreduju.

Autizam predstavlja spektar bliskih pormećaja koji ima zajednički koren simptoma. Ovaj poremećaj se može prepoznati u ranom detinjstvu, a manifestuje se velikim zaostatkom u nekim segmentima razvoja kao što je govor, igra i interakcija sa okruženjem.

Postoji više oprečnih mišljenja stručnjaka o tome šta uzrokuje autizam i koji je najbolji način lečenja. Međutim, i stručnjaci i roditelji se slažu u jednom – rana dijagnostika ovog poremećaja je veoma značajna.

Pogledajte u galeriji šta mogu biti prvi simptomi autizma i kako da reagujete u tom slučaju..

Rana dijagnostika i prepoznavanje prvih simptoma autizma kod dece su veoma važni jer mogu značajno povećati efikasnost preduzete terapije.