Zdrav vid se neguje od najranijeg uzrasta. Ukoliko nešto i promakne, može da se ispravi, ali je kasnija korekcija često duža i teža. Na najčešća pitanja o nezi vida kod dece odgovorio nam je asist. dr sci. med. Milorad Ljutica iz Oftalmološke kuće "Stankov" u Beogradu.

U kom uzrastu deca najranije mogu da nose naočare za korekciju vida? 

- Naočare je moguće koristiti već od šest meseci života, a deca ih nose ukoliko za to postoje jasne indikacije. One mogu da budu dvojake. Prva je postojanje nekog dioptičkog statusa koji je neophodno nadoknaditi pomoću naočara, kako bi dete imalo dobre

Naočare je moguće koristiti već od šest meseci života, a deca ih nose ukoliko za to postoje jasne indikacije

optičke preduslove da se kod njega lepo razvija vid, to jest vidna oštrina. Druga je kada, zbog binokularnog položaja, odnosno međusobne saradnje između očiju postoji ili ne postoji razrokost. Inače, i u jako ranom uzrastu postoji razrokost, koja zavisi od dioptrije, pa je u tom slučaju indikovano korišćenje naočara. Potrebno je da ih mališan nosi, kako bi postojeći problem mogao da se reši.

Koji simptomi bi morali da upute roditelje da odvedu dete na pregled vida?

- U ranom uzrastu, to je bilo kakav nepravilan položaj oka posle šestog meseca. Pošto se binokularni vid formira do trećeg-četvrtog meseca, a stereo vid do šestog, svako skretanje oka posle šestog meseca zahteva pregled.

Šta je stereo vid?

- U pitanju je treći, najfiniji stepen binokularnog vida, odnosno  trodimenzionalni vid,

Savet+U dečjem uzrastu ne treba insistirati na dodatnoj zaštiti naočara sa dioptrijom, tipa: foto-grej staklo, zaštita od zračenja, i slično. To je kod male dece pod znakom pitanja. Retke su indikacije kada se insistira da se to uradi, i to se uvek radi u dogovoru sa oftalmologom.

koji se u najvećem broju slučajeva formira posle šestog meseca - što treba da se iskontroliše. Ukoliko se do šestog meseca dešava skretanje oka - to je prihvatljivo, ali nakon tog perioda je neophodan pregled. Drugi razlog za kontrolu je ako u porodici postoje dioptrijski statusi - koji, inače, imaju naslednu komponentu: visoke dioptrije, bilo plus ili minus, ili velika razlika u dioptrijama između dva oka kod roditelja, ili slabovidost na nekom oku kod mame ili tate... To zahteva pregled i potencijalnu korekciju.Šta ako dete odbija da nosi naočare?

- Tada treba biti oprezan i vešt. Roditelji, svakako, najbolje poznaju svoje dete. Ako je kratkovido i date mu naočarice, ono ih uglavnom vrlo brzo prihvati, zato što uočava njihovu prednost: „Aha! Nisam video na daljinu, a sa ovim naočarima baš lepo vidim“. I sve će biti u najboljem redu. E sad, ima i dece koja ne žele da prihvate naočare. Mi savetujemo postepeno navikavanje, što znači - danas ih nosi sat vremena, sutradan dva... tako se za dve-tri nedelje dete navikne i počne lepo da ih nosi.

Dečji otpor je prisutan i kada je nužno zatvaranje jednog oka.

- Zatvaranje oka (okluzija) se koristi sa ciljem da se popravi vidna oštrina, i to detetu treba što bolje objasniti. Tu je princip jednostavan: ako dete ima takav dioptrijski status, daje mu se odgovarajuće dioptrijsko pomagalo i zatvara bolje videće oko.

Redovni pregledi su važni- Prepopruka je da se na kraju prve godine obavezno uradi pregled dečjeg oka, čak i kada je prethodni nalaz sasvim normalan. Znači, čak i ako se ništa neuobičajeno ne dešava, dete sa navršenih godinu dana treba da ima prvi pregled kod oftalmologa. Drugi pregled je između treće i četvrte godine, a treći pred polazak u školu. U tom slučaju ne može da se propusti ništa od dioptrijskih, pa ni krupnih oftalmoloških problema. Zahvaljujući tome, oni koji mogu da se preveniraju - usled visoke dioptrije ili razvoja razrokosti, mogu da se reše na najbolji mogući način.

Njegov mozak je prinuđen da koristi oko koje je otvoreno. Uz odgovarajuću optičku korekciju dolazi do razvoja vidnih puteva i korekcije slabovidosti.

I u ovom slučaju, važno je da se slabovidost što ranije otkrije, jer se tada brže leči, tretman kraće traje. U ranom uzrastu, kada se vidna oštrina razvija maksimalno, sve se brzo dešava. Zato, ne treba čekati i razmišljati u stilu: "Dete je sada malo, zašto da ga mučimo, problem ćemo da rešavamo kada poraste". To je potpuno pogrešno, jer na vidnu oštrinu može najbolje da se utiče u predškolskom uzrastu!

Ipak, ako korigovanje i zaostane, problem može da se rešava i kod dece od devet, deset, jedanaest godina, samo što su tada radikalne metode: oko se zatvara po ceo dan, i to se dešava nekoliko meseci. Tada je teško uskladiti školske i vannastavne aktivnosti. Međutim, ako je rezultat toga da se vid popravi, dete, kao i roditelji, mora da bude uporno.

Kako se biraju naočare za sasvim malu decu?

- Biraju se u saradnji sa optičarem, čija je pomoć dragocena. Najvažnije je d ram bude odgovarajuće veličine: da nigde ne steže dete, da je dovoljno širok i dovoljno visok.

Kada je u pitanju vidna oštrina potpuno je pogrešno odlagati terapiju za kasniji uzrast, jer se na ovaj problem najbolje utiče u predškolskom uzrastu

Važno je da dete sve vreme gleda u okviru tog rama, da ne gleda preko njega ili sa strane. Neke stvari su podesive, na primer, papučice kojima se naočare oslanjaju na nosić, što dobar optičar odmah valjano procenjuje. Zbog toga je važno da se dođe sa detetom, a ne samo da se ram preuzme od optičara. On će pravilno da namesti ram iza mališanovih ušiju - tako da ga ne žulja, a potom da postavi papučice - da naočare ne klize i ne spadaju sa nosića. Dobar optičar je onaj koji sve to iskontroliše, kako bi dete moglo da gleda pravo kroz optički centar, što je veoma važno.

Za mlađu decu je praktičniji plastični ram, da se ne bi povredila, pošto trče, jure... I dioptrijsko staklo se radi od plastike - koja je čvršća, pa je pri padu manja mogućnost da se polomi i povredi dete. Pri kupovini rama, odnosno naočara treba voditi računa i o ceni, jer cena i kvalitet ne idu uvek jedno sa drugim.                               

Mirjana Ajbl