Velika je zabluda roditelja, ali i pojedinih lekara da će deca nošenjem ortopedskih cipela, ili onih koje imaju ugrađene uloške - korigovati ravne tabane i spuštene svodove. Bez aktivnih ciljanih vežbi, gotovo da nema rezultata. Neophodno je sprovoditi vežbe svakog dana, u trajanju od najmanje šest meseci do godinu dana, uz redovne kontrole sve do kraja rasta.

Da bi se spuštanje svoda zaustavilo, neophodno je aktivno korigovanje, koje se postiže ciljanim vežbama. Njima se jačaju mišići koji treba da zadrže svod stopala. Najbolji rezultati se postižu u predškolskom uzrastu, u grupi (10-15 dece), sa posebno organizovanim programom korektivnih vežbi.

Deca predškolskog uzrasta kroz slobodne aktivnosti (hodanje, trčanje, skakanje, održavanje ravnoteže, hvatanje prstima), mogu u velikoj meri da jačaju mišiće nogu i svodova stopala. Za organizovano vežbanje ili u kući se koriste odgovarajuće sprave i rekviziti (švedske lestve, konopac, staza sa šljunkom ili veštačka trava, obruči, klikeri, maramice). Vežbanje u grupi može da ima takmičarski karakter (ko će bolje, brže, lepše) - što podstiče na veće angažovanje mišića i doprinosi dobroj atmosferi.

Dobro osmišljena igra uz pomoć igračaka koje dete inače koristi, može da da dobre rezultate i u kućnim uslovima.

Primena preventivno-korektivnih programa vežbi u praksi je pokazala da se značajno može uticati na pravilno formiranje oblika stopala i njegovu funkciju, kao i izborom odgovarajućih sportova (plivanje, trčanje po neravnom terenu, penjanje uz konopac, planinarenje...).

Vežbe sa rekvizitima

Thera Band set je namenjen za prevenciju i korekciju ravnih stopala i spuštenih svodova kod dece predškolskog i školskog uzrasta u vrtićima, školama, zdravstvenim ustanovama, centrima za korektivnu gimnastiku i u kućnim uslovima.

Sastoji se od dva stepera (dve polulopte) i valjka, postera sa vežbama i tabelama koje omogućavaju praćenje intenziteta vežbanja - kroz evidenciju ostvarenih bodova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.

Površina stepera i valjka je «bodljikava», što pojačava senzorni nadražaj i dodatno stimuliše mišiće stopala. Vežbanjem na poluloptama, koje simuliraju neravnu površinu, aktiviraju se i angažuju mišići stopala, što podstiče pravilan razvoj. Na valjku, kao nestabilnoj podlozi, učvršćuju se ligamenti i povećava stabilnost zglobova, i u isto vreme sprečava spuštanje svodova. To je naročito važno za decu sa labavim ligamentima, onom koja imaju takvu konstituciju od rođenja - pa su pod većim rizikom da vremenom steknu deformitete kao što su spušteni svodovi stopala. Ove vežbe pogoduju i uspostavljanju bolje ravnoteže, kao i pravilnom držanju tela.

Vežbe su bodovane prema težini izvođenja, tako da podjednako efikasno mogu da ih rade i deca od tri godine pa do dvanaest i više. Dete izabere vežbe koje želi da radi, a u uputstvu je naznačeno koliko vremenski treba da ih radi, u zavisnosti od uzrasta.

● za uzrast od tri do šest godina - od 5 do 10 minuta

● za uzrast od sedam do deset godina - od 10 do 15 minuta

● za uzrast od 11 do 14 godina - od 15 do 20 minuta

Snežana Milanović, visoki strukovni terapeut