Socijalizacija je aktivni proces razvijanja ljudskih sposobnosti koje su neophodne za aktivno i pasivno učestvovanje u društvu. Ovaj proces otpočinje u najranijem detinjstvu, već prilikom prvog kontakta dece sa socijalnom sredinom.

Osnovni cilj socijalizacije jeste usvajanje ponašanja koje je karakteristično za kulturu u kojoj pojedinac raste i razvija se. Ona se odvija čitavog života, a najviše promena dešava se od 3. do 7. godine.

Najvažnije činioce socijalizacije u najranijem uzrastu predstavlja porodica, vrtić, škola i vršnjačka grupa. Porodica je važna jer dete svoj život otpočinje u njoj. Roditelji su prve osobe sa kojima mališani stupe u kontakt, od kojih usvajaju prve reči i obrasce ponašanja. Istovremeno, roditelji su prvi izvor ljubavi i pravi uzor.

Međutim, pored porodice, veliku ulogu u socijalizaciji deteta igra vrtić. Da bi bi dete adekvatno formiralo svoju ličnost, potrebno je da stupa u socijalne odnose sa vršnjacima. Deca uključena u grupu vršnjaka svakodnevno uče kako da dele, kako da komuniciraju i pregovaraju jedni sa drugima. Vrtićko okruženje detetu nudi učenje kroz iskustvo, koje je od ključnog značaja za razvoj mišljenja, emocija i inteligencije.

Deca koja idu u vrtić lakše prihvataju pravila i lakše se uključuju u zajedničke aktivnosti. Pitate se: Na koji način vrtić detetu pomaže u socijalnom razvoju? Najbolje metode za razvijanje socijalnih veština jesu igra i učenje.

U privatnom vrtiću "Svemirko" deca imaju odlične uslove za razvoj socijalizacije.

Okuplja decu uzrasta od godinu dana do polaska u školu.
Čine ga tri vaspitno-obrazovne grupe: jaslena, vrtićka i predškolska.

Privatni vrtić "Svemirko" je vrtić po meri deteta.

Smesten je u gradskom jezgru Beograda, na opštini Stari grad, na Dorćolu u sklopu SC "25 maj - Milan Gale Muskatirović".

Raspolaže prostranim dvorištem sa ciljem da mališani provode što više vremena napolju, uz razne aktivnosti.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj: 060/028-28-31 ili na mejl: svemirkovrtic@gmail.com

Pogledajte gde deca uživaju, rastu i razvijaju se:

Promo Vrtić Svemirko

(Yumama/Promo)