Kroz memoriju, učenje, komunikaciju i zapažanje roditelji mogu primetiti intelektualni razvoj svog deteta. Međutim, psiholozi ističu da jedan neobičan znak može ukazivati da je vaše dete možda natprosečno inteligentno.

Ističu da deca koja vole da provode vreme sa odraslima mogu imati značajan razvoj inteligencije. Postoje mališani koji više vole da budu sa roditeljima i njihovim prijateljima nego sa vršnjacima. Neka deca to rade zato što su stidljiva, pa su roditelji zabrinuti, a neka ipak jasno pokazuju da im je komunikacija sa odraslima zanimljivija nego druženje sa vršnjacima, posebno ako drugari pokazuju nezrelije ponašanje u odnosu na dete.

Ukoliko dete ima razvijene veštine komunikacije, zrelo je za svoje godine i uživa da sluša i vodi razgovore sa odraslima, psihoplozi smatraju da to može biti skriven znak natprosečne inteligencije. Pored ovoga, kao znakovi se ističu i:

  • izvanredno pamćenje
  • zainteresiranost za čitanje
  • posvećenost hobijima i interesovanjima
  • smisao za humor
  • snažna empatija prema drugima

Naravno, neće sva natprosečno inteligentna deca imati baš sve navedene osobine, ali na osnovu nekih od njih možete primetiti kako se njihov intelekt razvija. Stručnjaci smatraju da decu treba motivisati da šire znanja, razvijati i njihovu emocionalnu inteligenciju, komunicirati sa njima i učiti kroz igru. OVDE pročitajte 5 načina kako da povećate inteligenciju kod deteta.

Izvor: Yumama