Stručnjaci su već upozoravali roditelje na moguće štetne posledice po razvoj dece, ukoliko veći deo slobodnog vremena provode ispred ekrana kompjutera, televizora, mobilnog telefona ili tableta, a poslednja istaživanja upravo dokazuju da posledice po detetov razvoj mogu biti ozbiljne i teško popravljive na kasnijem uzrastu.

Istraživanje Američke akademije pedijatara je nedavnim izveštajem potvrdilo da bebe koje koriste mobilne telefone i tablete pokazuju kašnjenje u govoru, objašnjava diplomirani defektolog-logoped Dragana Filipović, ističući navode da posebno treba obratiti pažnju na bebe uzrasta od šestog meseca do druge godine života.

"Bebe ovog uzrasta koje provode vreme ispred ekrana pokazuju poteškoće u progovaranju, imenovanju objekata, formiranju rečenica. Broj reči koje imaju u svom vokabularu, u poređenju sa njihovim vršnjacima, je znatno ispod proseka za uzrast. Mnogi roditelji posežu za tabletom ili mobilnim telefonom kao sredstvom za smirivanje živahnih mališana ili kako bi im odvukli pažnju i servirali zdravu, ali ne tako omiljenu hranu. Međutim, ove strategije se vrlo često ne pokažu kao dobre jer izazovu dodatne probleme", upozorava Filipovićeva.

Ona podvlači i da pored kašnjenja u progovaranju, otežane komunikacije, kako verbalne, tako i neverbalne, deca pokazuju i slabu pažnju.

"Mališan koji provodi vreme ispred ekrana teže uspostavlja kontakt sa drugima, gubi interesovanje za igru sa drugom decom i teško verbalno izražava svoje misli i osećanja. One bebe koje provode vreme sa osobama koje im pričaju, pevaju i kikoću se sa njima brzo usvajaju govor. Deca uče da govore i komuniciraju imitirajući odrasle i ljude oko sebe. Na kasnijem uzrastu dete može usvojiti nove reči gledajući televiziju", objašnjava ona.

Navodi, međutim, i da su mame i tate najbolji učitelji deci na ranom uzrastu.

"Zato je neophodno da roditelji, bake i deke provode više vremena sa bebama, i da kupovinu tableta odlože nakon trećeg rođendana", zaključuje Filipovićeva.