Fina motorika kod šestogodišnjeg deteta

- pogađa loptom cilj

- kleštima vadi i čekićem zakucava ekser

- namotava konac na kalem

- palcem može da dotakne svaki prst

- seče i lepi jednostavne oblike (kolaž papir)

- pravi lepezu od hartije

- prepisuje sva štampana slova

- precrtava romb

- koristi rezač za olovke

Krupna motorika kod šestogodišnjeg deteta

- stoji na jednoj nozi bez podrške 40 sekundi

- vozi bicikl

- preskače kanap obema nogama zajedno

- skače sa visine od 40 cm

- visi 10 sekundi držeći se rukama za prečku

- hvata loptu jednom rukom

- u skoku hvata loptu

- igra badminton

- oblači se samo

- vezuje pertle

Perceptivne sposobnosti šestogodišnjeg deteta

- oštrina vida skoro kao kod odraslih

- širina vidnog polja gotovo kao kod odraslih (sposobnost za periferno viđenje)

- razvijena spostobnost aktivnog perceptivnog pretraživanja i analize (analiza razlika među sličnim slikama, pronalaženje jednostavnije slike u složenoj)


Foto: Shutterstock

Intelektualne sposobnosti šestogodišnjeg deteta

- zna koja je njegova leva a koja desna ruka

- izvršava tri naloga data zajedno

- broj elemenata u skupu adekvatno označava brojkom

- na verbalni nalog može razvrstati logičke blokove prema 4 atributa (boja, oblik, veličina, debljina)

- izbroji 13 kocaka

- pravi stepenice od 10 kocaka nakon što mu je model sklonjen

- navodi razlike (po čemu se razlikuju: ptica-pas, drvo-staklo)

Govorne sposobnosti šestogodišnjeg deteta

- govori korektno i jasno

- artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, LJ i NJ)

- prepričava priču nakon što je čuje

- piše i čita vlastito ime

- pita za značenje reči

- razume predlog "u sredini"

- upotrebljava 2500-3000 reči

Socijalno-emotivni razvoj šestogodišnjeg deteta

- koristi kompletan pribor za hranjenje, pravi sebi sendvič

- čisti svoje cipele

- ide samo u komšiluk

- može mu se poveriti manja suma novca

- bira omiljenog druga

- pokazuje zaštitničko ponašanje prema mlađoj deci

- poštuje pravila igre sa vršnjacima

- prepoznaje svoja osećanja ljubavi i sreće, besa i razočarenja

- situaciju može da sagleda i iz ugla druge osobe

- realistični strahovi i strahovi od natrpirodnih bića

- sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti.