Fina motorika

- crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika)

- seče makazama po zakrivljenoj liniji

- razlikuje teško-lako

- broji crteže

- precrtava trougao

- crta kućicu, drvo, ljudsku figuru (tri do šest detalja), crtež prepoznatljiv

- hvata malu loptu obema rukama

- jednom rukom pravi kuglicu od papira

Krupna motorika

- trči menjajući pravac

- skakuće na jednoj nozi

- stoji na prstima

Perceptivne sposobnosti

- prepoznaje izvor bola

- vid potpuno razvijen, razume signale na semaforu

- voljno usmerava vidne i slušne pažnje loše

Intelektualne sposobnosti

- sastavlja sliku od 4 dela

- orjentiše se u vremenu (dan-noć, jutro, podne, veče; sada, pre, posle)

- rešava zadatak tipa "ko ima više"

- prebrojava do deset i odbrojava traženi broj predmeta (do deset)

- prepoznaje i piše brojeve do 5

- ponavlja rečenicu od 8 reči ili niz od 5 brojeva

- uviđa sličnosti bilo koje prirode (boje, oblika, veličine, svetlosti)

Foto: Profimedia

Govorne sposobnosti

- župotrebljava 1800-2000 reči

- prepričava kratke priče

- razume predlog iza, ispred

- samo priča priču po slikama

- prepoznaje nekoliko slova azbuke

- odgovara na jednostavna pitanja "Šta je to i od čega je napravljeno?"

- postavlja pitanja: Kada? Zašto? Kako?

Socijalno-emotivni razvoj

- interesovanje za polne organe, moguća masturbacija

- kompletno ovladavanje toaletom

- strahovi od mraka, imaginarnih bića

- postavlja sebi sto

- organizuje igre sa vršnjacima, preferira igru sa istim polom

- uključuje se u razgovor sa odraslima

- može da odloži zadovoljavanje potrebe