Ne dozvolite da se kod starijeg deteta pojavi osećaj odbačenosti i ljubomore kada u vaš dom stigne novi član porodice.

Pedagog Jelena Holcer vas savetuje kako da na najednostavniji način uspešno pripremite svog prvenca na novonastalu situaciju...

Kada u život jednog deteta ušeta jedna beba mogu da se jave neke neželjene stvari. Sprečite ih dobrom pripremom svog mališana!