Sistematski pregledi u dečjem dispanzeru obavljaju se po utvrđenom redu od momenta kada beba prestaje da bude novorođenče i postaje odojče (posle navršenih 28 dana od rođenja). Ovi pregledi se razlikuju od uzrasta bebe, a podrazumevaju:

Sistematski pregled jednomesečne bebe

♦ Otvaranje zdravstvenog kartona i upisivanje podataka iz lista za novorođenče
♦ Informisanje o zdravstvenom stanju majke i deteta (pregled dokumentacije)
♦ Uzimanje detaljne anamneze o toku trudnoće i porođaja
♦ Antropometrijska merenja (telesna masa, dužina i obim glave) i upisivanje u grafikone rasta
♦ Detaljan lekarski pregled bebe
♦ Druga doza vakcine protiv hepatitisa B
♦ Dobijanje uputa za ultrazvučni pregled kukova
♦ Zdravstveno-vaspitni rad (savet o nezi i ishrani, ukazivanje na značaj dojenja, širokog povijanja i vitaminske profilakse)


Pregled bebe od tri meseca; Foto: Shutterstock

Sistematski pregled bebe od dva meseca

♦ Antropometrijska merenja
♦ Detaljan lekarski pregled bebe
♦ Prva doza vakcina: DI TE PER (difterija, tetanus, veliki kašalj), POLIO (dečja paraliza) i HIB (Hemofilusom influence B izazvane infekcije), ili umesto ove tri: prva doza petovalentne vakcine (koja je kod nas fakultativna i plaća se)
♦ Treća doza vakcine protiv hepatitisa B kod dece HBs pozitivnih majki

Sistematski pregled bebe od tri i po meseca

♦ Antropometrijska merenja
♦ Detaljan lekarski pregled bebe
♦ Krvna slika (prema indikacijama)
♦ Druga doza DI TE PER, POLIO i HIB vakcine, ili umesto ove tri: druga doza petovalentne vakcine

Sistematski pregled bebe od 5 meseci

♦ Kontrolni lekarski pregled
♦ Treća doza DI TE PER, POLIO i HIB vakcine, ili umesto ove tri: treća doza petovalentne vakcine

Sistematski pregled bebe od 6 meseci

♦ Antropometrijska merenja
♦ Detaljan lekarski pregled bebe
♦ Krvna slika
♦ Uput oftalmologu u slučaju razrokosti
♦ Treća doza vakcine protiv hepatitisa B

Sistematski pregled bebe od 9 meseci

♦ Antropometrijska merenja
♦ Detaljan lekarski pregled bebe
♦ Krvna slika (prema indikacijama)
♦ Provera BCG ožiljka. U slučaju da ga nema ili je nedovoljan, davanje BCG vakcine

Sistematski pregled bebe od 12 meseci

♦ Antropometrijska merenja
♦ Detaljan lekarski pregled bebe
♦ Krvna slika
♦ Četvrta doza vakcine protiv hepatitisa B kod dece HBs pozitivnih majki

Prim. dr Maja Skender, pedijatar