U nameri da objasne koliko je za oplođenje dragoceno da partneri budu pošteđeni svakodnevne trke sa vremenom, a naročito intenzivnih radnih obaveza i stresa, stručnjaci Instituta za ginekologiju i akušerstvo Srbije su naveli kako je njihov učitelj, akademik Vojin Šulović, decu rođenu u proleće nazivao "decom godišnjih odmora".

Ne bez razloga, jer su nekada u prolećnom periodu porodilišta imala veći broj novorođenih, a svi ti mališani su bili začeti u julu ili avgustu, u sezoni letnjeg godišnjeg odmora.

Kako se određuje stepen oplodne sposobnosti muškarca?

Stepen oplodne sposobnosti muškarca se određuje prema spermogramu. To je analiza kojom se određuje broj  spermatozoida u jednom mililitru. Pritom se gleda i njihova pokretljivost, kao i morfologija (struktura i oblik). Kod jednog broja muškaraca, broj oplodnih ćelija je na gornjoj granici.

U slučaju ovakvog nalaza, varijacije do kojih povremeno dolazi - ne utiču na mušku plodnost. Varijacije su, inače, normalne u svim biološkim materijalima. Tako, na primer, ako nam se u toku dana nekoliko puta odredi krvna slika, imaćemo svaki put normalne varijacije - koje se u broju crvenih krvnih zrnaca i drugih hematoloških vrednosti kreću od plus do minus 10 odsto.

Šta može da dovede do „privremene" neplodnosti?

Ta varijabilnost je prisutna i kod spermatozoida. Ukoliko spermogram pokaže da njihov broj ili pokretljivost nisu dovoljno dobri, onda te varijacije mogu da učine da pojedini, kraći ili duži periodi u životu muškarca budu uzrok neplodnosti.

Do toga dovodi ne samo umor, već i nezadovoljstvo poslom, kao i depresija - koja se sve češće javlja, s obzirom na uslove života. Privremena neplodnost može da se ispolji upravo kod tih graničnih nalaza.

Ima i drugih faktora koji umanjuju plodnost. Sasvim je normalno da kod mladih ljudi, koji gaje sasvim malo dete, dolazi do premora, do gubitka međusobnog interesovanja i smanjenih kontakata.

Da li je i priroda, i kako, odredila neka ograničenja?

Kada je reč o organizmu i plodnosti žene, stručnjaci smatraju da  i ne treba da dođe do začeća drugog deteta odmah po rođenju prvog. Priroda se postarala da kroz period laktacije hormon prolaktin, koji je odlučujući upravo za taj proces, čuva mladu majku od nove trudnoće. U tom slučaju, priroda ekonomiše: kroz period laktacije se stvara takozvani spejsing, odnosno razmak između jedne završene i potencijalne trudnoće. Za vreme laktacije, žena je uglavnom zaštićena od sledećeg graviditeta. No, pri kraju perioda laktacije, ovulacije su sve češće i, shodno tome, tada postoji sve veća mogućnost novog začeća.

Više muškog steriliteta

Sterilitet je stanje koje znači da osoba ne može da dođe do potomstva. U prošlosti je uglavnom žena bila okrivljena kada bi izostalo potomstvo. Međutim, sa zdravstvenim prosvećivanjem,  do svesti suprotnog pola je doprlo da u tom problemu i te kako može da učestvuje i muškarac, odnosno da poremećaji mogu da budu i na jednoj i na drugoj strani. Pre tridesetak godina, smatralo se  da neplodnost podjednako (50 prema 50) prati i ženu i muškog partnera. U poslednje vreme, muška neplodnost je više zastupljena.

Na sledećoj strani pročitajte da li nepolodnost može da se prevaziđe i koji faktori sredine utiču na plodnost.

PageBreak

Neplodnost može da se prevaziđe

Infertilitet znači neplodnost. Za razliku od steriliteta, to je stanje koje može da se prevaziđe uz pomoć medicinske nauke.

Faktori sredine koji utiču na plodnost

Faktori sredine mogu da smanjuju plodnost i u detinjstvu, i u reproduktivnom periodu. Ti faktori su najviše vezani za civilizacijske tekovine - na primer, sve veću pojavu zračenja. U poslednje vreme se mnogo govori o uticaju mobilne telefonije i dejstvu tih talasa na muške oplodne ćelije. Osim toga, prisutna je i izloženost hemijskim agensima, naročito sve veća upotreba dezinfekcionih sredstava, koja mogu da deluju toksično, potom situacija u kojoj smo se našli 1999. godine... Očito je da živimo u uslovima koji mnogo ne pogoduju plodnosti.

Edukacija od malih nogu

Ekologija kao nauka u usponu, sigurno će moći da prepozna štetne agense koji mogu da se eliminišu. Što se tiče roditelja, saveti su poznati: edukacija, insistiranje na higijeni i stvaranje navike da se deca podvrgavaju pregledu. Ne smeju da se plaše doktora, a da bi se to postiglo, neophodno je da deca budu edukovana od malih nogu - u porodici i kroz školu. To podrazumeva da ih poštede situacija koje mogu da budu povezane sa kasnijim infertilitetom ili, čak, sterilitetom.