Svakodnevno se susreću sa ogromnim izborom kada su u pitanju proizvodi za njihove najmlađe - od pelena i hrane, do odeće i igračaka, opcija je bezbroj….

Mame su te koje prepoznaju da naša ekonomija, planeta i budućnost prolaze kroz korenite promene, a da su njihova deca ta koja će ih naslediti, živeti sa njima, ali ih i razviti u budućnosti. Mi možemo da utičemo na budućnost koju ćemo naslediti i danas već postoje čitavi pokreti organizacija i kompanija koje su društveno orijentisane. Na primer, B Corp inicijativa je jedna od njih.

Šta je zapravo B Corp?

Ukratko rečeno, B Corp obuhvata kompanije koje koriste biznis za dobrobit svih, koje aktivno doprinose svetlijoj budućnosti. Slovo "B" označava "Benefit for all" - korist za sve. B Corp je orijentisan na pozitivnost, realizam i optimizam. To je zapravo pokretačka sila koja menjajući naš ekonomski sistem pozitivno i jednako utiče na zaposlene, naše zajednice, potrošače i, može se reći, celu našu planetu.

Biti deo B Corp-a znači brinuti o celokupnom društvenom i ekološkom uticaju kompanije. Sertifikovane B Corp korporacije su lideri u globalnom pokretu za inkluzivnu, pravednu i obnovljivu ekonomiju. Sertifikacija B Corp-a predstavlja potvrdu da kompanija ispunjava visoke standarde u radu, odgovornosti i transparentnosti vezano za pogodnosti za zaposlene, dobrotvorne donacije, prakse u lancu snabdevanja i upotrebe sirovina. 

Zašto je važno podržavati brendove koji su deo B Corp-a, posebno iz perspektive roditelja? Evo pet razloga:

Društvena i ekološka odgovornost
Kompanije B Corp su prepoznate po svojoj posvećenosti društvenoj i ekološkoj odgovornosti. One prolaze kroz rigorozne procene koje potvrđuju da ispunjavaju visoke standarde održivosti i etičke prakse. Podržavanje njihovih brendova jeste podržavanje preduzeća kojima je prioritet smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu, fer odnos prema radu i društvena odgovornost prema zajednici i ljudima sa kojima žive. Ovakav odgovoran stav i posvećenost pomažu da se izgradi i sačuva bolji svet za buduće generacije.

Održivi materijali

Kompanije B Corp posvećene su transparentnom i etičkom nabavljanju materijala i sastojaka. To znači da roditelji mogu da budu mirni jer su proizvodi koje kupuju za svoju decu napravljeni od održivih materijala koji su dobri za životnu sredinu, a mališani su izloženi bezbednim i zdravim proizvodima od samog početka svog života.

U korist društva

Kompanije B Corp posvećene su tome da budu korisne i da doprinose društvu. Mnoge od njih imaju inicijative za poboljšanje života dece i porodica, uključene su u obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, kao i razvoj zajednice. Ovo omogućava roditeljima da budu deo većeg pokreta koji nastoji da učini svet boljim mestom za buduće generacije.

B Corp kompanije šalju poruku optimizma, naglašavaju da zajedno možemo da napravimo pozitivnu promenu u svetu. I ne samo to. One ne samo da govore o promenama koje žele da postignu, već i dokazuju svoj doprinos društvu.
Da li znate koji od proizvoda koje koristite su sertifikovani od strane B Corp-a?

B corp.jpg
Promo 

Izvor: Yumama