Da li ste znali da je prvih pet godina bebinog života krucijalno za njen razvoj učenja? U suštini, eksperti tvrde da je ova faza poput temelja koji će osnažiti njihovo zdravlje, blagostanje, kao i smer razvoja i onog što će u budućnosti biti. Dakle, kako roditelji mogu pomoći da se ovaj temelj razvije?

Stručnjaci sa Univerziteta u Jorku su objavili studiju u kojoj su pokazali važnost reči koje dete sluša. Prema rezultatima studije, česta komunikacija sa detetom će osnažiti i razviti neverbalne sposobnosi, naročito pri razumevanju brojeva, rasuđivanju i oblikovanju svesti.

U istraživanju je učestvovalo 107 mališana. Zahtevali su od svakog deteta da ispriča sve što mu se dogodilo u poslednja tri dana.

Na kraju studije pokazalo se da je vrlo važna veza između kognitivnih sposobnosti i kvaliteta komunikacije odraslih sa njima, što je bazirano i na raznolikosti leksike i na broju upotrebljenih reči.

"Postoji korelacija između broja reči koje dete čuje dok je beba i njegovog verbalnog IQ-a", ističe Lajz Eliod. Dakle, ukoliko roditelj želi da pomogne detetu da bude pametnije, važno je da sa njim mnogo priča tokom prvih pet godina. Ne morate govoriti mnogo informacija, komunicirajte jednostavnim jezikom.

Možete poboljšati detetove intelektualne sposobnosti i uz čitanje knjiga. Na taj način ćete dete naučiti da dokuči osnove literature - da postoj slova, reči, strane, kao i to da ih čitate sleva nadesno. Pored toga, sa detetom ćete stvoriti zdravu, edukativnu i dublju povezanost.