Iz komisije za izradu prednacrta zakonika kažu da žene iz Srbije više neće morati da idu u Ukrajinu, gde se sa surogat majkama sklapaju ugovori od 30 do 40 hiljada evra ili u Ameriku gde je cena ovakve "usluge" čak 100.000 dolara. Promena je i to što će se žena koja nosi i rodi dete za nekog drugog u zakoniku zvati "rodilja".

Surogat majčinstvo jedini je način da se žene koje imaju problema sa matericom ostvare kao majke. Do sada to nije bilo moguće u Srbiji. Međutim, kako predviđa budući građanski zakonik i one će moći da imaju potomstvo uz pomoć rodilje.

"To društvu može da donese samo korist, u tom smislu da će neki nesrećni ljudi uspeti da dobiju dete ovim putem, a drugo za društvo će to značiti novi naraštaj, nove mlade ljude na koje će moći da računaju", ističe prof. dr Miodrag Orlić, v. d. predsednika Komisije za izradu prednacrta.

Surogat materinstvo ipak izaziva i polemike. Protivnici ukazuju na moralne dileme.

"Kao nameravana majka vi niste prošli situaciju trudnoće, niste prošli situaciju porođaja, dojenja tog deteta, dakle vi niste na taj način stvorili vezu sa detetom za koju se kaže, majke kažu da je to zapravo jedna vrlo specifična veza, vi to niste prošli, ako to niste prošli sa tim detetom koje ćete uzeti zašto onda ne bismo razmišljali u smeru usvajanja", ističe Sanja Pavlović, aktivistkinja Autonomnog ženskog centra.

Na taj način diskriminišu se žene, poručuju iz Komisije.

"Kada je muškarac neplodan onda se dozvoljava začeće uz pomoć donirane semene ćelije, a kada jedini način da žena postane majka putem ugovora o rađanju za drugog onda se tu postavljaju neki problemi, da to nije u skladu sa Ustavom, da se pravi diskriminacija. Uvek imate one koji se ne slažu ili kojima iz nekog razloga ne odgovara i ne odobravaju, ali to ne znači da ne treba dozvoliti", naglašava prof. dr Olga Cvejić Jančić, članica komisije za izradu Građanskog zakona.

Sa ovom dilemom i opasnostima od moguće zloupotrebe pravnog odnosa surogat materinstva borile su se brojne zemlje u svetu, od kojih su mnoge dozvolile majčinstvo uz pomoć rodilje. Oko 300.000 žena u Srbiji ima teškoće sa rađanjem prirodnim putem, a jedna od pet hiljada rodi se bez materice.