Banka reproduktivnih ćelija, koja se nalazi u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, biće otvorena sledeće nedelje, saznaje "Blic".

Dugo se čekalo da se sve kockice slože kako bi u Srbiji konačno moglo da zaživi doniranje embriona, jajnih ćelija i spermatozoida, kao i mogućnost da žene bez partnera postanu majke.

Setom od devet pravilnika konačno je stvoren zakonski okvir za doniranje reproduktivnog materijala, a ustanovljeni su i kriterijumi ko može biti donor ili primalac jajnih ćelija i spermatozoida, te najzad oni koji žele da postanu roditelji više ne moraju da zarad toga odlaze u inostranstvo.

Donacija embriona podrazumeva da parovi koji su prošli vantelesnu oplodnju poklone nekom u zemlji ili inostranstvu embrione koji im nisu potrebni.

"Kada u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) nije moguće korišćenje reproduktivne ćelije jednog od supružnika ili vanbračnog partnera, u postupcima BMPO mogu se upotrebiti darovane reproduktivne ćelije od nepoznatog davaoca", objašnjeno je u Zakonu.

Potrebno vreme da se nađu donori

Iako se pravilnik odmah primenjuje, a banka otvara tokom sledeće nedelje, stručnjaci ističu da to ne znači da će dobijanje jajnih ćelija ili spermatozoida biti moguće tog istog dana. Jer, najviše vremena biće potrebno da se nađu donori.

Donori jajnih ćelija ili spermatozoida moraju biti psihički i fizički zdrave osobe, da nisu uživaoci narkotika, alkohola i cigareta, da se u poslednjih godinu dana nisu tetovirali ili stavljali pirsing. Takođe, spermatozoide može donirati muškarac do 40 godina starosti, dok jajne ćelije može donirati žena starosti između 21 i 34 godine.

Donori moraju imati normalan nalaz spermograma, ne smeju da boluju od hroničnih bolesti, a takođe ne smeju biti primaoci matičnih ćelija, tkiva, organa i krvi. Isto tako, donori ne smeju imati analne seksualne odnose u poslednjih pet godina.

"Donori reproduktivnog materijala moraju biti optimalne telesne težine, bez dijagnoze demencije i žutice. Davaoci ne mogu biti vlasnici klinika, embriolozi ni drugi zaposleni u klinici u kojoj se izvodi postupak!,istaknuto je u pravilniku o uslovima i načinu izbora davaoca.

Davaoci moraju da se testiraju kako bi time bile isključene virusne i bakterijske infekcije i bolesti, a retestiranje će se vršiti na pola godine.

Donacija doborovoljna, ne plaća se

Ono što je u ovoj priči veoma važno je to da se donacija reproduktivnog materijala neće naplaćivati, odnosno onaj ko daruje jajnu ćeliju ili spermatozoid neće imati nikakvu finansijsku korist iz toga, jer je donacija dobrovoljna.

Zahvaljujući setu pravilnika, formira se i državni registar koji će čuvati sve podatke o korisnicima. U registru će se voditi podaci o licima koja su donirala svoje reproduktivne ćelije, licima koja su u postupku BMPO primila donirane reproduktivne ćelije, podatke o uspešnosti postupka, odnosno rođenju dece začetih u postupku BMPO sa doniranim ćelijama, kao i drugi podaci od značaja za postupak BMPO sa doniranim reproduktivnim ćelijama.

To znači da će do tančina biti navedeni podaci o partnerima, o uzrocima njihove neplodnosti, anamneza, koliko su puta pokušani postupci biomedicinski potpomognute oplodnje... Pored korisnika darovanih jajnih ćelija ili spermatozoida, registar će voditi podatke i o davaocima jajnih ćelija i spermatozoida - bračno stanje, težina, visina, boja kose i očiju, broj uzetih ćelija, oplođenih ćelija, konačan ishod postupka i ostali bitni podaci.

Sve informacije ovog registra prikuplja centar za BMPO, odnosno Banka reproduktivnih ćelija, a zatim ih dostavlja Upravi za biomedicinu. Pristup ovim podacima imaće samo ovlašćena lica, što znači da je anonimnost potpuno zagarantovana.

Ko može da bude donor

- Muškarci do 40 godina

- Žene između 21 i 34 godine

- Psihički i fizički zdrave osobe

- Da nisu uživaoci narkotika, alkohola i cigareta

- Da se godinu dana nisu tetovirali ili stavljali pirsing

- Da ne boluju od hroničnih bolesti

- Da nemaju dijagnozu demencije i žutice

- Da nisu primaoci matičnih ćelija, tkiva, organa i krvi

- Da nisu imali analne seksualne odnose pet godina

- Moraju biti optimalne telesne težine

- Ne mogu biti vlasnici ili zaposleni u klinici u kojoj se izvodi postupak

Mogući i uvoz i izvoz

Još jedna od novina je i ta da je dozvoljen i uvoz, odnosno izvoz reproduktivnih ćelija iz banaka koje ispunjavaju potrebne uslove i kriterijume, nakon što direktor Uprave za medicinu da dozvolu za svaki pojedinačni slučaj. To, međutim, ne važi za embrione, koji se ne mogu izvoziti niti uvoziti.