Jednoglasnom odlukom Senata Univerziteta u Kragujevcu podržana je inicijativa Sandre Miljaković, studenta prorektora, za ukidanje troškova studiranja i smanjenja obaveza studentkinjama koje su u drugom stanju, kao i onima koje odgajaju decu do jedne godine starosti. Senat je jednoglasno odlučio da se inicijativa usvoji, međutim nije moguće "nametnuti" takvu odluku fakultetima.

Na ideju za samu inicijativu u sličnom obliku došao je još 2014. godine tadašnji predsednik Studentskog parlamenta Nedeljko Mišić, rekla je za Telegraf Sandra Miljaković.

"Nakon gostovanja ministarke bez portfelja Slavice Đukić Dejanović, koja je govorila o problemu odliva mozgova i niskom natalitetu, želela sam da se ta inicijativa ponovo pokrene. Lično, smatram da je ovo mali ustupak kojim možemo pozitivno uticati na povećanje nataliteta barem na lokalnom nivou", kaže Sandra Miljaković za Telegraf.

Sandra je uputila dopis rektoru Univerziteta u Kragujevcu, profesoru dr Nenadu Filipoviću, a ubrzo nakon toga inicijativa je data na odlučivanje Senatu Univerziteta u Kragujevcu. Posle odluke Senata upućena je preporuka svim fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu, kojom se predlažu dve veoma bitne stvari. U okviru preporuke, navodi se da se trudnim studentkinjama i onima sa decom do jedne godine starosti, daju sledeće olakšice:

- ukidanje troškova školarine i svih troškova studiranja koji su navedeni u cenovnicima usluga na fakultetima i

- mogućnost neprisustovanja na nastavi (vežbama i predavanjima) kao obaveznog uslova za izlazak na ispit.

Kako kaže, nema informacije o tome koji je tačan broj takvih studentkinja na Univerzitetu u Kragujevcu. Koliko je upućena, kaže, ali i koliko je čula od drugih studenata prorektora, Univerzitet u Kragujevcu je jedini koji je dao te nadalje i podržao inicijativu ovog tipa.

"Smatram da je podrška ovoj inicijativi znak da smo na dobrom putu kada je reč o poboljšanju statusa trudnih studentkinja i onih sa malom decom. Moj sledeći korak biće da, pre svega, prikupim podatke o tome koliko parova postoji na Univerzitetu u Kragujevcu koji koriste usluge studentskih domova, a koji će se uskoro ostvariti u ulozi roditelja. Ideja mi je da se takvim parovima omoguće posebne sobe u sklopu studentskih domova, u kojima će moći da žive zajedno, ali i da imaju sve neophodne uslove za adekvatan odgoj dece u istima", kaže Sandra.

Sandra ima i planove za kasnije, želja joj je da se na sajtu odvoji poseban deo u kom će trudne studentkinje i one sa decom moći da se informišu o svemu što im je relevantno za studije u tim trenucima: od samih prava i obaveza koje imaju, olakšica, ustanova kojima se mogu obratiti za pomoć i podršku pri održavanju trudnoće i slično.