"Da brbljam, da govorim, da učim" je praktikum namenjen roditeljima dece tipičnog razvoja, kao i roditeljima dece s problemima u govoru, jeziku, ponašanju i učenju, kao i defektolozima različitih profila, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima. Zamišljen je tako da rešava nedoumice i pruža jasna očekivanja i smernice za rad i stimulaciju, praktično od rođenja deteta pa do školskih dana. 

Takođe, u njemu se mogu naći različite aktivnosti i vežbe koje su korisne kako roditeljima tako i stručnjacima koji rade sa decom. 

Praktikum je autorsko delo stručne saradnice sajta Yumama,logopeda dr Nataše D. Čabarkapa, nastao kao proizvod dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom sa teškoćama u govorno-jezičkom, psihomotornom i socioemocionalnom razvoju.