Osnovna ideja inicijative je da različitim aktivnostima načini čitanje dostupnim deci bez obzira na to gde žive i borave, a informacije o tome zašto je čitanje sa detetom važno, kako se biraju knjige i kako se deca uključuju u aktivnosti čitanja - načini pristupačnim i razumljivim za roditelje.

Čitanje sa detetom je naučno dokazano kao celovit i efikasan oblik podrške ranom razvoju. Naročito značajnom, ova aktivnost se pokazuje za decu koja rastu u manje stimulativnim okruženjima, ili u porodicama koje su, usled hroničnog stresa i teškoća, u riziku za manji kvalitet staranja o detetu.

Aktivnosti započinju „Obukom za Čitače“, koja će se za prijavljene volontere održati 31.1.2018. godine.

Za Čitače se prijavilo više od 80 naših sugrađana - mama, tata, baka, lekara, profesora, studenata, učenika, vaspitača, učitelja, inžinjera, menadžera, glumaca…

Osim organizacija koje aktivno učestvuju u realizaciji aktivnosti, incijativu su podržali i Pokrajinski  zaštitnik građana-ombudsman, Gradska biblioteka u Novom Sadu i više izdavačkih kuća i udruženja roditelja.