Do kraja 2014. godine vaspitavanje pomoću šamara, kaiša i pruta biće ne samo zabranjeno nego i kažnjivo zakonom. Kako prenose „Novosti“, u toku je rad na izmenama Porodičnog zakona, čiji je cilj iskorenjavanje fizičkog kažnjavanja mališana.

„Od 2011. se razmišlja o izmenama zakona, a u toku je rad na definisanju potrebnih izmena i dopuna”, rekao je Dragan Vulević, načelnik Odeljenja za upravne poslove u oblasti porodične zaštite u Ministarstvu. “Prihvaćene su tri inicijative: prva nevladine organizacije Jelek da se definiše pojam samohranog roditelja, druga Autonomnog ženskog centra i vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva da se osnuje alimentacioni fond, i treća Saveta za prava deteta da se zabrani upotreba fizičke sile u vaspitanju.”

Batine u SrbijiPrema istraživanju Unicefa, u našoj zemlji čak dve trećine dece trpi fizičko kažnjavanje. Pre dve godine je prvi put objavljeno da će Porodični zakon sadržati nove odredbe, što je izazvalo višenedeljno negodovanje javnosti. Psiholozi su se složili da bi maloletnici mogli zloubotrebiti Zakon, odnosno prijaviti zlostavljanje i kada ga nema.

Dete koje trpi fizičko kažnjavanje moći će to da prijavi Centru za socijalni rad ili školi, koja je obavezna da prijavi to Centru. Ukoliko su batine retke i nemaju intenzitet zlostavljanja, roditelji će najpre biti upozoreni, a nastavljanje takve prakse dovešće do upućivanja roditelja u porodično savetovalište ili ustanovu specijalizovanu za posredovanje u porodičnim odnosima.

“Za sve što u životu radimo prolazimo neku školu ili obuku, osim za najvažniju „profesiju“ - za roditeljstvo. Roditelji koji greše moraće sada da prođu neku vrstu obuke kako da nenasilno vaspitavaju decu”, objasnio je Vulević.

Međutim, ukoliko fizičko kažnjavanje preraste u zlostavljanje, po novom Porodičnom zakonu predviđa se oduzimanje deteta kao krajnja mera. Izmeštanje deteta iz porodice moguće je, doduše, i danas – ukoliko roditelji grubo zanemaruju mališana ili zloupotrebljavaju svoje roditeljsko pravo, dete im može biti oduzeto. Za nasilje u porodicii grubo zanemarivanje i zapuštanje moguća je i zatvorska kazna.

“Kada je Švedska uvela zabranu upotrebe fizičke sile kao vaspitnog sredstva, to je podržalo samo 16 odsto građana. Tri decenije kasnije, ovo podržava više od 90 odsto”, rekao je Vulević.

Izmene Porodičnog zakona podrazumevaju i uvođenje alimentacionog fonda za roditelje koji ne uspevaju da naplate izdržavanje koje je odredio sud.

“Broj krivičnih prijava za krivično delo nedavanja alimentacije u stalnom je porastu. Dok je 2002. prijavljeno 877 dela, 2011. je prijavljeno više od 1.770, a naredne 2.141. Zato smo predložili osnivanje alimentacionog fonda iz koga bi se isplaćivala alimentacija deci čiji roditelji ne ispunjavaju obavezu izdržavanja u periodu od tri meseca uzastopno ili u roku od šest meseci sa prekidima”, istakla je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.