Neka stara imena u Srbiji često deluju grubo, ali kada otkrijete njihovo značenje, shvatate da se iza njega kriju poruke kao što su "milina", "mir","ljubav", "svetlost"... Baš tako je jedno staro ime koje se čak spomi je i u jendoj epskoj pesmi. Reč je o posebnom imenu od 8 slova sa još posebnijim značenjem - Roksanda.

Ime Roksanda potiče iz latinske reči "roxane", grčke "rhoxane", persijske "roushani", a svaka od nih znači - "svetlost"; "zora"; "ona koja donosi svetlost".

Ime Roksanda spominje se u pesmi "Ženidba Dušanova" u stihovima u kojima se za cara sprema najposebnija devojka po koju svatovi idu u drugu zemlju i ona se naziva Roksanda.

"Kad se ženi srpski car Stjepane,
nadaleko zaprosi đevojku,
u Leđanu, gradu latinskome,
u latinskog kralja Mijaila,
po imenu Roksandu đevojku;
car je prosi, i kralj mu je daje."

Ime Roksanda pojavljuje se u srpskom jeziku u raznim oblicima - Roksandra, Rosanda, Roksana, Rosana, a nadimci koji su povezani sa njim su Rosa i modernije Roksi.

Simbolično i prelepo značenej imena Rosanda jeste da je to devojčica koja će "doneti svetlost".

Izvor: Sensa