Iako se danas stara imena retko čuju, ne treba da budu zaboravljena. U moru modernih i kratkih i dalje postoje prelepa ženska imena koja su nosile naše bake, jedno od takvih je Jelisaveta. Ovo jako i zvučno biblijsko ime potiče iz starohebrejskog "Eliseba", izvorno iz "el-i-seeba" i znači "Bogu se klanjam" i "Bog je moja zakletva". Smatra se da devojčica koja ga nosi dolazi u miru i da je lepa, fina i draga.

Na Zapadu je Eliseba preraslo u Elizabeta, a na našim prostorima, s obzirom na to da imena počinju češće slovom "j" nego slovom "e", nastalo je Jelisaveta. Hebrejski oblik pojavljuje se u Starom zavetu gde je Eliseba supruga Arona, dok se grčki oblik pojavljuje u Novom zavetu gde je Elizabeta predstavljena kao majka Jovana Krstitelja.

Numerološka vrednost za ovo lepo ime je 3. Osobe sa imenom Jelisaveta odlikuje hrabrost, često postižu uspeh u polju koje su odabrali. Uvek su spremni za akciju.

Varijacije ovog ima su: Jelisavka, Jelisava, Saveta, Elizabeta, Eliza.

Devojčica, klavir
Shutterstock Devojčica svira klavir

 (Yumama)