Brojni pisani izvori navode da je ovo vlastito ime originalno poreklom iz naših krajeva odnosno iz slovenske grupe jezika, i da je pomenuta vlastita imenica ženskog roda, izvedena ili od imena biljke „lan“, ili da je pak poreklom od imena reke Lane, a koja protiče kroz albansku prestonicu Tiranu. Takođe, u nekim delovima Rusije se smatra da žensko ime Lana nije samostalno vlastito ime, već da je samo skraćenica ili „korenska“ reč od imena Svetlana.

Osim u kurdskoj grupi jezika, gde se ime odnosno sama reč Lana prevodi kao „gnezdo“ ili „dom“, tačno značenje ova vlastite imenice nije poznato ni danas, jer se kako je navedeno njeno poreklo vezuje ili za ime biljke, ili za ime reke.

Devojčica, dete, laž
Shutterstock Devojčica se smeje

Međutim, neke analize jezika su pokazale da se reč „lana“ može prevesti kao „nežna“, „draga“ ili „osoba koja je puna vrlina, milosti i prefinjenosti“, kao „dama“, „princeza“, ili „otmena žena“ ili kao „pažljiva osoba“, „velikodušna žena“, „moderna, kreativna ili vesela i radosna osoba“.

U Srbiji je ime Lana među prvih dvadeset najpopularnijih ženskih ličnih imena, te se na listi od sto najtraženijih imena za žensku novorođenčad, vlastito ime Lana nalazi na „jakom“ 19. mestu, i to prema najnovijim statističkim podacima.

(Yumama)