Muško ime Noa nije tako čest izbor roditelja, ali ono što je sigurno jeste da ovo ime nosi poseban pečat jer je jedno od biblijskih imena.

Značenje muškog imena Noa

Noa ima brojna značenja, a svako je veoma moćno - "onaj koji je spasitelj"; "onaj koji sve menja"; "onaj koji je odlučna osoba"; "onaj koji ima sposobnost da nešto promeni"; "onaj koji je mudar i koji je blage naravi"; "onaj koji je oslonac i podrška"; "onaj koji je plemeniti i svakome pomaže"; "onaj ko je spasitelj"; "onaj ko ima čvrst karakter"; "onaj ko je stabilna ličnost".

Poreklo muškog imena Noa

Pretpostavlja se da vodi poreklo iz staro hebrejskog jezika od imena Noah ili Noje, te od reči "noah" u značenju ono što je preostalo; ostatak; ono što ostane.

Zanimljiva je i činjenica da je ime Noa u Izraelu žensko lično ime i da stoga ima i jedno drugačije značenje – promena; preokret; kretanje; izmena; promenljivost.

Nadimci i izvedena imena

Za ime Noa nadimci nisu poznati jer se smatra da je to ime svakako skraćeno od imena kao što su Anton; Antonije; Novak; Leon.

Izvedena i varijantna imena od imena Noa su najčešće – Noje; Noah; Novomir; Ivano; Noel; Jona; Novak; Antonije; Antun; Anton; Leon; Leona; Antonio; Toni.

dečak u parku.jpg
Shutterstock Nasmejani dečak u parku

Zanimljivost vezana za ime Noa

Poznato je da je Noa ili Noje prema "Starom Zavetu" u hrišćanstvu bio prorok u Izraelu, kome je Bog naložio da sagradi barku i da u nju sakupi po jedan par od svih životinjskih vrsta jer se naime spremao "veliki potop".

Naime, Noje je bio pošten i vredan čovek i Bog je odlučio da pre nego što "potopi grehe i blud i nemoral" i tako promeni i očisti Zemlju, spase Nou i njegove potomke od pošasti, kao nagradu za vernost hrišćanstvu i Gospodu.

Zanimljiva je i činjenica da je Noa kao ime poznato i u muslimanskoj veri i da se pominje kao ime Alahovog proroka, koji je bio sledbenik Muhameda, a i što je zabeleženo u svetoj islamskoj knjizi "Koran".

(Yumama)