Može voditi poreklo od staroslavenske reči "dejati" u značenju "činiti, raditi tj. delati" (u Hrvatskoj se na kajkavskom veli „kaj delaš?), pa ime Dejan u tom smislu znači „onaj koji je radan, vredan, aktivan“.

Drugo tumačenje je da ime dolazi od staroslavenske reči "des" u značenju "desiti se", kao i imena Desanka, Desimir i mnoga druga stara slavenska imena. Takođe je reč "des" označavala i pojam "sreća" (kako dobra, tako i zla sreća).

Postoji mišljenje i da se ime izvodi iz latinskog "dea" u značenju "boginja", ili "deus" u znacenju "Bog", "božanstvo", ali ovo tumačenje je malo verovatno.

Ženski oblik imena je Dejana (ono se razlikuje od Diana). Nadimci su Dejo i Deki.

Za roditeje koji žive na području nemačkog govornog područja, ime Dejan je dobar primer imena koji povezuje dva sveta. Naime na nemačkom se ime lako izgovara i zvuči veoma zanimljivo.

Za one koji se nalaze na engleskom govornom području napominjemo da slovo j u imenu je uvek loš izbor, jer se izgovara kao dž.

Dovoljno je da napišemo samo nekoliko velikih sportista koji sa ponosom nose ovo ime: Dejan Stanković, Dejan Bodiroga, Dejan Savić...

(Yumama)