Priprema za porođaj je prva velika stvar koju majka čini za svoje dete. Na psihofizičkim pripremama za porođaj, trudnica se najpre upoznaje sa njegovim «mehanizmom», kao i sa «načinom ponašanja»  tokom dolaska bebe na svet. Osim toga, uče se telesne vežbe pomoću kojih se jačaju grupe mišića koje učestvuju u porođaju (trbušni, leđni, grudni i nožni). Snežana Petrović, babica u Domu zdravlja Zvezdara, objasnila nam je koje su prednosti pripreme za porođaj.

Zašto su poželjne psihofizičke pripreme za porođaj?

- Da bi se trudnice dobro pripremile za porođaj, potrebno je da se tokom trudnoće spremaju fizički - kako bi stekle kondiciju, i psihički - da bi se oslobodile straha od porođaja i nepoznanica vezanih za njega. Dobro pripremljena trudnica zna kako treba da reaguje u određenoj fazi porođaja - i tako pomogne i sebi i bebi.

Šta je trudnici potrebno od dokumenata da bi mogla da krene na psihofizičku pripremu?

- Svaka trudnica mora da obavi ginekološki pregled, nakon čega dobija uput na kojem piše da je zdrava i da može da pohađa časove. Ukoliko nešto nije u redu, ako je trudnoća rizična - na primer: pojava kontrakcija, otvoren grlić... takvi podaci se upisuju na uput, a trudnici vežbe nisu dozvoljene. Inače, sve buduće mame koje idu na psihofizičku pripremu, moraju jednom mesečno da idu na ginekološki pregled - kako bi se potvrdilo da je sve u redu.

Na koji način disanje - koje se uči na vežbama, pomaže trudnici tokom porođaja?

- Porođajni bol ima pretežno «društveni karakter», stvoren negativnim stavom i vaspitanjem. Lokalni bol, koji je vezan za kontrakcije materice, ne mora da bude jak. Na njega može da se utiče prilivom dovoljne količine kiseonika u mišić materice. Obuka trudnice podrazumeva i vežbe disanja i mišićne relaksacije, koje se koriste za vreme porođaja. Cilj je da kontrakcije materice uz pomoć posebne tehnike disanja postanu signal za disanje, a ne za bol. Tokom priprema, koje traju nekoliko meseci, kod trudnica se stvara uslovni refleks - kontrakcija jednako disanje, čime se eliminiše dotadašnje shvatanje - kontrakcija jednako bol.

Da li se psihofizička priprema plaća?

- Časovi su besplatni u domovima zdravlja i klinikama. Potreban je samo uput od ginekologa.

Da li postoje različite vrste psihofizičkih priprema?

- Međusobno se razlikuju po vremenu trajanja, informacijama koje se daju na njima, i osobi koja ih održava. Kod nas se najviše primenjuje ruska škola uslovljavanja.
PageBreak

U kom mesecu trudnoće može da se počne sa pripremama?

- U petom, šestom mesecu trudnoće, i tada se dolazi jednom nedeljno. U sedmom i osmom mesecu, trudnica treba da dolazi dva puta, a u devetom - tri puta nedeljno. Tada su «glavne» vežbe napinjanja, koje se ne rade na samom početku pripreme. Nisu retki slučajevi da trudnica prvi put dođe na vežbe dve-tri nedelje pred porođaj. Međutim, iako je tada za kompletnu pripremu kasno, može da prisustvuje časovima i sazna sve što je zanima o porođaju. Ona se neće "usloviti" (kod nje se neće stvoriti uslovni refleks), ali će se dobro informisati.

Koje trudnice ne mogu da rade vežbe?

- One koje imaju kontrakcije, ili im je otvoren grlić, ili su pod terapijom (na primer, hormonskom) - ti podaci se obavezno upisuju na uput. Ali, mogu da prisustvuju časovima. Kod žena koje imaju rizičnu trudnoću, moguće je na psihofizičkim pripremama razviti uslovni refleks, s tom razlikom što one samo slušaju standardni program, ali ne rade fizičke i vežbe disanja. Na primer, trudnica koja ima serklaž, tokom cele trudnoće može da prisustvuje časovima i uči se uslovljavanju - bez aktivnog rada na strunjači. I na taj način se priprema za porođaj.

Kako izgleda čas?

- Svaki čas psihofizičke pripreme je isti po sadržaju, a sastoji se od teoretskog dela nastave - u okviru kojeg se trudnica upoznaje sa kontrakcijama, znacima porođaja i porođajnim dobima, i praktičnog dela - koji podrazumeva lake gimnastičke vežbe, kao i specifične vežbe disanja, napinjanja i relaksacije.

Zašto su svi časovi isti?

- Cilj psihofizičke pripreme je da se stvori uslovni refleks, što praktično znači da trudnica reaguje tokom porođaja onako kako je naučila na časovima. Uvežbavanjem konkretnih reakcija, položaja i tipova disanja - njeno telo "pamti", pa u realnoj situaciji porođaja automatski reaguje na iste draži, onako kako je naučeno na vežbama.

Koliko je vremena potrebno da se stvori uslovni refleks?

- Neophodno je da trudnica na vežbe dolazi redovno minimum dva meseca.PageBreak

Zašto je važno da se psihofizička priprema obavlja u neposrednoj blizini ginekološke ordinacije?

- Zbog blizine lekara, za slučaj da se nešto nepredviđeno desi (na primer, da dođe do pojave kontrakcija). Vežbe psihofizičke pripreme se obavljaju u domovima zdravlja, gde se sale nalaze uz ginekološku ordinaciju, ili na klinikama. Ukoliko se trudnice odluče za alternativnu varijantu, onda neka obrate pažnju da se sala za vežbe nalazi pri privatnoj ginekološkoj ordinaciji.

Koliko traje jedan čas i ko može da drži časove?

- Čas traje oko dva, dva ipo sata, a časove drže babice koje su edukovane za rad za psihofizičku pripremu.

Da li i kada očevi mogu da prisustvuju časovima?

- Tate koje žele da prisustvuju porođaju, treba obavezno da prođu kroz pripremu, kako bi zaista znali da pomognu svojoj ženi. Kada njihova supruga uđe u deveti mesec, trebalo bi da dolaze na časove jednom ili dvaput nedeljno. Tada posmatraju vežbe, slušaju pitanja i odgovore i prisustvuju simuliranom porođaju. Naime, na svakom času se po jedna trudnica «porodi», odnosno odglumi ceo porođaj. I to od početka - pucanje vodenjaka, preko kontrakcija - disanje, do završetka - opuštanje.

Pored toga što posmatraju tok porođaja, tate uče u kojoj situaciji mogu da budu od pomoći svojoj supruzi. Posle takve pripreme, porođaj je lepo iskustvo za oboje.

Da li drugorotke i trećerotke treba da se pripremaju za porođaj?

- Trudnica koja je prošla psihofizičku pripremu, tek na samom porođaju može da uvidi šta nije dobro uvežbala, šta joj je nedostajalo. Zato i drugorotke i trećerotke posećuju časove - kako bi bile spremnije za porođaj. Olakšavajuća okolnost kod njih je što se brže uslove, odnosno steknu uslovni refleks.

Da li je zaposlenim trudnicama teže da obavljaju vežbe zbog dodatnog umora?

- Danas veliki broj trudnica radi skoro do poslednjeg dana. One su uglavnom umorne od posla, ali i puta koji treba da prevale da bi došle do sale za vežbanje. Ipak, marljivo vežbaju, slušaju i uče, a s obzirom da se veliki deo časa odvija na strunjači, u ležećem položaju, malo se i odmore od napornog rada.