Porođaj je veliko iskustvo i za mamu i za bebu. Za bebu posebno to je velika promena, jer mora proći određene zadatke da bi se mogla normalno razviti u spoljnom svetu. Prilikom porođaja napušta sigurno i toplo okruženje u kojem je bila zaštićena, pa se mora prilagoditi na novu okolinu. Po prvi put se susreće sa svetlom, sa drugačijom temperaturom i zvukovima, a počinje i samostalno da diše.

Odmah po rođenju, svaka beba se procenjuje APGAR testom. A što on zapravo znači?

Apgar indeks meri pet osnovnih životnih znakova a to su: otkucaji srca, disanje, napetost mišića, refleksi i boja kože. Procena se radi u prvom i petom minutu nakon porođaja:

- Rezultati od 8 do 10 znače da je beba uopšteno u dobrom stanju.

- Rezultati od 4 do 7 znače da je stanje zadovoljavajuće, sa napomenom da je kod rezultata 4 potrebno bebi ponovo očistiti nos i usta i dati kiseonik.

- Rezultati u rasponu od 0 do 3 znače da je beba u lošem stanju i da su potrebne hitne mere.

Na temelju Apgar indeksa brzo i jednostavno se procenjuje stanje u kom je beba odmah nakon porođaja, što je bitno za dalji postupak sa bebom. Na temelju Apgar indeksa i ostalih pretraga, ukoliko su potrebne, može se pravovremeno početi s vežbama.

Normalan motorički razvoj je proces kojim beba uči da kontroliše svoje držanje. Bitno je naglasiti da su kod dece promene vidljive iz dana u dan kako na motoričkom, tako i na psihičkom i emocionalnom planu. Beba od samog rođenja pomoću pokreta komunicira sa svojom okolinom. Na taj način osvaja prostor oko sebe i izražava svoje potrebe. Kako bi se pokreti i držanje kod bebe pravilno razvili bitna je normalna napetost mišića i dobar nervni sistem.

Bitno je naglasiti da među decom postoje razlike u razvoju motorike, kako među zdravom decom tako i među onom sa odstupanjima. Bebe ispočetka koriste samo refleksne aktivnosti, kao što su sisanje i hvatanje. Vremenom te i slične refleksne aktivnosti prelaze u svrsishodne aktivnosti. Ukoliko se dete normalno razvija, nije ga potrebno učiti radnjama kao što su hvatanje, sedenje, stajanje ili ustajanje, jer dete to vremenom samostalno uči i savladava. S obzirom na to da među decom postoje razlike u savladavanju navedenih motoričkih aktivnosti, procenu je potrebno prepustiti stručnjacima.

Yumama/roditelji.hr